TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L241 in L242


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L241 (zakonodaja) – 17.09.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1503/2005 z dne 16.septembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1510/2005 z dne 16.septembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP in
čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v prvih
petih delovnih dneh septembra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št.
638/2003


12


Uredba Komisije (ES) št. 1511/2005 z dne 16.septembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz najmanj
razvitih držav


14


Uredba Komisije (ES) št. 1513/2005 z dne
16.septembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 174/1999 o
posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št.
804/68 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in
mlečne izdelke


45


Uredba Komisije (ES) št. 1514/2005 z dne 16.septembra
2005 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od
17.septembra 2005


48  • L242 (zakonodaja) – 19.09.2005


Sklep Sveta o podpisu in začasni uporabi Protokola k
Evro-mediteranskemu pridružitvenemu sporazumu med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Kraljevino Maroko na drugi strani


1


Protokol k Evro-mediteranskemu pridružitvenemu
sporazumu med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Kraljevino Maroko na drugi strani
zaradi pristopa Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike k Evropski uniji


2  • C228 (informacije in objave) – 17.09.2005


Obvestilo o začetku postopka pregleda v zvezi s trgovinskimi
ovirami v smislu Uredbe Sveta (ES) št. 3286/94, ki jih
predstavljajo uvedeni ukrepi in prakse Indije, ki negativno
vplivajo na trgovino z vini in žganji


6
Povezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukaj

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih