TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L245, L247, L248 in L249


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L245 (zakonodaja) – 13.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 890/2008 z dne 12. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 892/2008 z dne 12. septembra
2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 950/2006 o podrobnih
pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v
sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in
preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in
2008/20095
  • L247 (zakonodaja) – 16.9.2008
Uredba Sveta (ES) št. 893/2008 z dne 10. septembra 2008
o ohranitvi protidampinških dajatev pri uvozu rezanih
vlaken iz poliestra s poreklom iz Belorusije, Ljudske republike
Kitajske, Saudove Arabije in Koreje
po delnem vmesnem pregledu
v skladu s členom 11(3) Uredbe (ES) št. 384/961Uredba Komisije (ES) št. 894/2008 z dne 15. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave17Uredba Komisije (ES) št. 896/2008 z dne 15. septembra
2008 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 16. septembra 200820
  • L248 (informacije in objave) – 17.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 897/2008 z dne 16. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 898/2008 z dne 16. septembra
2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 896/2008 o določitvi
uvoznih dajatev v sektorju žit od 16. septembra 20083
  • L249 (zakonodaja) – 18.9.2008
Uredba Komisije (ES) št. 902/2008 z dne 17. septembra
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določitev vhodne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 903/2008 z dne 17. septembra
2008 o posebnih pogojih za dodelitev izvoznih nadomestil za
nekatere proizvode iz prašičjega mesa
(Kodificirana
različica)3Uredba Komisije (ES) št. 904/2008 z dne 17. septembra
2008 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah,
potrebnih za izvajanje izvoznega postopka za blago, ki ni
zajeto v Prilogi I k Pogodbi (Kodificirana različica)9Uredba Komisije (ES) št. 905/2008 z dne 17. septembra
2008 o izdaji uvoznih dovoljenj za surovi trsni sladkor za
rafiniranje s poreklom iz najmanj razvitih držav12Odločba Sveta z dne 15. septembra 2008 o dovoljenju Italijanski
republiki, da uporabi ukrep, ki odstopa od člena 285 Direktive
2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost13Odločba Nadzornega organa EFTE št. 155/07/COL z dne 3.
maja 2007 o državni pomoči, dodeljeni v zvezi s členom 3
norveškega Zakona o nadomestilu davka na dodano vrednost
(DDV)
(Norveška)35Popravek Sklepa Komisije 2008/649/ES o sprejetju zaveze,
ponujene v okviru protidampinškega postopka v zvezi z
uvozom raztopin sečnine in amonijevega nitrata s poreklom iz
Rusije
( UL
L 213, 8.8.2008
)47
  • C236 (informacije in objave) – 13.9.2008
Zadeva C-204/07 P: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne
25. julija 2008 – C.A.S. SpA proti Komisiji Evropskih
skupnosti (Pritožba – Sporazum o pridružitvi EGS-Turčija
– Uredba (EGS) št. 2913/92 – Člen 239 –
Carinski zakonik Skupnosti – Povračilo in odpust uvoznih
dajatev
– Koncentrati sadnih sokov s poreklom iz Turčije
Potrdila o gibanju blagaPonareditev
– Poseben primer)3
  • C237 (informacije in objave) – 16.9.2008
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki veljajo za uvoz nekaterih vrst pripravljene ali
konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Tajske18
  • C239 (informacije in objave) – 18.9.2008
Sodba Sodišča z dne 5. marca 2008 v zadevi E-6/07 –
HOB vín ehf. in Faxaflóahafnir sf. (Pristaniške
dajatve – Dajatve z enakim učinkom kot carine
Notranje obdavčenje – Prost pretok blaga)20
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih