TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L25 in L26 iz 31.1.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L025 (zakonodaja) – 27.01.2006


Uredba Sveta (ES) št. 151/2006 z dne 24. januarja 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene
kmetijske in industrijske izdelke


1


Uredba Komisije (ES) št. 152/2006 z dne 27. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


8


Uredba Komisije (ES) št. 155/2006 z dne 27. januarja
2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in
zgoščeno maslo
za 2. posamični razpis v okviru stalnega
javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005


14


Uredba Komisije (ES) št. 159/2006 z dne 27. januarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


19


Uredba Komisije (ES) št. 160/2006 z dne 27. januarja
2006 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za
uvozna dovoljenja, vloženi januarja 2006 za nekatere mlečne
proizvode v okviru tarifnih kvot
, odprtih z Uredbo (ES) št.
2535/2001


21  • L026 (zakonodaja) –
    31.01.2006


->! Uredba Sveta (ES) št. 161/2006 z dne 23.
januarja 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 950/2001 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz določenih
aluminijastih folij s poreklom, med drugim, iz Rusije


1


Uredba Komisije (ES) št. 162/2006 z dne 30. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


5


Uredba Komisije (ES) št. 163/2006 z dne 30. januarja
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


7


Uredba Komisije (ES) št. 164/2006 z dne 30. januarja
2006 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in
surovi sladkor, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z
Uredbo (ES) št. 93/2006


9


Uredba Komisije (ES) št. 165/2006 z dne 30. januarja
2006 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja, kot
je določeno v Uredbi (ES) št. 94/2006


11


Sklep Komisije z dne 20. decembra 2005 o razveljavitvi Sklepa
Komisije 2001/381/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi z uvozom
določenih aluminijastih folij s poreklom iz Rusije

2006/46/ES


13


Sklep št. 3/2005 Odbora za carinsko sodelovanje
AKP–ES
z dne 13. januarja 2006 o odstopanju od
opredelitve pojma izdelki s poreklom zaradi upoštevanja
posebnega položaja Kraljevine Svazi glede proizvodnje sukanca z
oplaščenim jedrom – core preje


14


Skupno stališče Sveta 2006/51/SZVP z dne 30. januarja
2006 o podaljšanju omejevalnih ukrepov proti Zimbabveju


28(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih