TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L261 in L262Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L261 (zakonodaja) – 6.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1166/2007 z dne 5. oktobra 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1172/2007 z dne 5. oktobra 2007
o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1891/2004 o sprejemu
določb za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1383/2003 o
carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum, da
krši določene pravice intelektualne lastnine
, in o
ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je
ugotovljeno, da je kršilo take pravice12Uredba Komisije (ES) št. 1173/2007 z dne 5. oktobra 2007
o izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(paradižnik)24
  • C234 (informacije in objave) – 6.10.2007
Podatki za vložitev zahtev za ukrepanje carinskih organov
zoper blago, glede katerega obstaja sum, da krši določene
pravice intelektualne lastnine8
  • C235 (informacije in objave) – 6.10.2007
Zadeva C-288/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 18.
julija 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe
Bundesgerichtshof – Nemčija) – Kazenski postopek zoper
Jürgena Kretzingera (Konvencija o izvajanju Schengenskega
sporazuma – Člen 54 – Načelo „ne bis in idem“
Pojem „ista dejanja“ – Tihotapljenje
cigaret – Uvoz v različne države pogodbenice

Kazenski postopki v različnih državah pogodbenicah – Pojem
„izvrševanja“ kazni – Odložitev
izvrševanja kazni – Vštevanje obdobij
kratkotrajnega začasnega pripora – Evropski nalog za
prijetje)4
  • L262 (zakonodaja) – 9.10.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1174/2007 z dne 8. oktobra 2007
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Sklep Sveta z dne 26. septembra 2007 o podpisu in začasni
uporabi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v
imenu Evropske skupnosti6Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 20068Izjava Evropske skupnosti v skladu s členom 36(3) Sporazuma26
  • C236 informacije in objave) – 9.10.2007
Menjalni tečaji eura2
  • C237 (informacije in objave) – 9.10.2007
Seznam pooblaščenih
uradnih agencij in laboratorijev, ki so v tretjih državah
pristojni za izdajo kompletne dokumentacije, ki spremlja uvoz vina
v Skupnost
(Člen 29 Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001)1
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih