TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L27, L29 in C26 iz 2. februarja 2006


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L027 (zakonodaja) – 01.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 168/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 169/2006 z dne 31. januarja
2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2375/2002 glede izdaje
uvoznih dovoljenj v okviru tranše št. 1 tarifne
podkvote III za navadno pšenico
kakovosti, ki ni visoka
kakovost


3


Uredba Komisije (ES) št. 170/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita


4


Uredba Komisije (ES) št. 171/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad


6


Uredba Komisije (ES) št. 172/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad


8


Uredba Komisije (ES) št. 173/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani


10


Uredba Komisije (ES) št. 174/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi proizvodnega nadomestila za beli sladkor,
ki se uporablja v kemični industriji za obdobje od 1. do 28.
februarja 2006


12


Uredba Komisije (ES) št. 175/2006 z dne 31. januarja
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 1. februarja 2006


13  • L029 (zakonodaja) – 02.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 177/2006 z dne 1. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 179/2006 z dne 1. februarja
2006 o uvajanju sistema uvoznih dovoljenj za jabolka,
uvožena iz tretjih držav


26


Uredba Komisije (ES) št. 180/2006 z dne 1. februarja
2006 o določitvi obveznosti dobave za uvoz trsnega sladkorja
v skladu s Protokolom AKP in Sporazumom z Indijo za obdobje dobave
2005/06 in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1159/2003


28


Uredba Komisije (ES) št. 182/2006 z dne 1. februarja
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


35  • C026(informacije in objave) – 02.02.2006


Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih dodelanih poliestrskih filamentov s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske v Skupnost: sprememba imena
družbe, za katero velja individualna stopnja protidampinške
dajatve


2(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih