TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L270 in L271Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L270 (zakonodaja) –
    29.9.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1424/2006 z dne 25. septembra 2006
o spremembah Uredbe (ES) št. 1676/2001 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve in o dokončnem pobiranju začasne
dajatve, uvedene pri uvozu polietilentereftalatske folije s
poreklom iz Indije in Republike Koreje1Uredba Sveta (ES) št. 1425/2006 z dne 25. septembra 2006
o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in Tajske ter o zaključku postopka glede uvoza
nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Malezije4Uredba Komisije (ES) št. 1426/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave42Uredba Komisije (ES) št. 1427/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave44Uredba Komisije (ES) št. 1428/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode, ki se izvažajo brez nadaljnje predelave46Uredba Komisije (ES) št. 1429/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200648Uredba Komisije (ES) št. 1430/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200449Uredba Komisije (ES) št. 1431/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi51Uredba Komisije (ES) št. 1432/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi54Uredba Komisije (ES) št. 1433/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi58Uredba Komisije (ES) št. 1434/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža60Uredba Komisije (ES) št. 1435/2006 z dne 28. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit63Uredba Komisije (ES) št. 1436/2006 z dne 28. septembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa
, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200665Informacija o začetku veljavnosti Sklepa št. 1/2006
Pridružitvenega sveta EU–Tunizija z dne 28. julija 2006 o
spremembi Protokola 4 o opredelitvi izdelkov s poreklom in načinih
upravnega sodelovanja k Evro-mediteranskemu sporazumu66Sklep št. 1/2006 Skupnega odbora EU–Švica z
dne 6. julija 2006 o spremembah Priloge II (Socialna varnost) k
Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na
eni strani ter Švicarsko konfederacijo na drugi strani o
prostem pretoku oseb67Odločba Komisije z dne 25. septembra 2006 o odobritvi
odstopanja Republiki Cipru od nekaterih določb Direktive
2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod
dokumentarno številko C(2006) 4177)72
  • L271 (zakonodaja) – 30.9.2006
Uredba Komisije (ES) št.
1437/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1442/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi uvoznih dajatev
za žita
, ki se uporabljajo od 1. oktobra 20069Uredba Komisije (ES) št. 1450/2006 z dne 29. septembra
2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo
količine za dodatne uvozne dajatve za paradižnik35Uredba Komisije (ES) št. 1452/2006 z dne 29. septembra
2006 o začasnih ukrepih za upravljanje tarifne kvote za maslo
iz Nove Zelandije
od oktobra do decembra 2006 in o odstopanju
od Uredbe (ES) št. 2535/200140Uredba Komisije (ES) št. 1453/2006 z dne 29. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko
ter za drobljenec in zdrob43Uredba Komisije (ES) št. 1454/2006 z dne 29. septembra
2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita45Uredba Komisije (ES) št. 1455/2006 z dne 29. septembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad47Uredba Komisije (ES) št. 1456/2006 z dne 29. septembra
2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad49Uredba Komisije (ES) št. 1457/2006 z dne 29. septembra
2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža
, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih
ukrepov za pomoč v hrani51Sklep št. 1/2006 Pridružitvenega sveta ES–Turčija
z dne 15. maja 2006 o izvajanju člena 9 Sklepa št. 1/95
Pridružitvenega sveta ES–Turčija o izvajanju zaključne
faze carinske unije58
Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih