TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L271, L272, C258 in L273

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L271 (zakonodaja) – 15.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1680/2005 z dne 14. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


3


Uredba Komisije (ES) št. 1682/2005 z dne 14. oktobra
2005 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo
in zgoščeno maslo za 172. posamični razpis v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 2571/97


7


Uredba Komisije (ES) št. 1684/2005 z dne 14. oktobra
2005 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno
maslo
za 344. posebni razpis v okviru stalnega razpisa,
predvidenega v Uredbi (EGS) št. 429/90


10


-> Uredba Komisije (ES) št. 1686/2005 z dne 14.
oktobra 2005 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in
koeficienta za dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto
2004/2005


12


Uredba Komisije (ES) št. 1691/2005 z dne 14. oktobra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1.
decembra 2005 do 28. februarja 2006


33


Uredba Komisije (ES) št. 1692/2005 z dne 14. oktobra
2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 16. oktobra 2005


35  • L272 (zakonodaja) –
    18.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1694/2005 z dne 17. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1697/2005 z dne 17. oktobra
2005 o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi
od 18. oktobra 2005


12


->! Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 837/2005 z dne
23. maja 2005 o spremembi Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93
o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 139, 2.6.2005)


33  • C258 (informacije in objave) –
    18.10.2005


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


9  • L273 (zakonodaja) –
    19.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1699/2005 z dne 18. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1702/2005 z dne 18. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in
zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone, namizno grozdje in
jabolka
)


9


Uredba Komisije (ES) št. 1703/2005 z dne 18. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za predelano
sadje in zelenjavo
, razen tistih, dodeljenih za dodan sladkor
(začasno konzervirane češnje, olupljeni paradižniki,
konzervirane češnje, pripravljeni lešniki, nekateri
pomarančni sokovi)


12


Uredba Komisije (ES) št. 1704/2005 z dne 18. oktobra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki
za uvozna dovoljenja
, vloženi septembra 2005, za nekatere
proizvode iz prašičjega mesa v skladu z režimom,
predvidenim v sporazumih, ki so bili sklenjeni med Skupnostjo
ter Bolgarijo in Romunijo


14(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih