TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L276 in L278, z dne 21.10.2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L276 (zakonodaja) – 21.10.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1720/2005 z dne 20. oktobra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1721/2005 z dne 20.
oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 312/2001 o
podrobnih pravilih uporabe za uvoz oljčnega olja s poreklom iz
Tunizije in o odstopanju od nekaterih predpisov uredb (ES) št.
1476/95 in (ES) št. 1291/2000


3


Uredba Komisije (ES) št. 1723/2005 z dne 20. oktobra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


17


Uredba Komisije (ES) št. 1724/2005 z dne 20. oktobra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP
in čezmorskih držav in ozemelj na podlagi zahtevkov, vloženih v
prvih petih delovnih dneh oktobra 2005 v skladu z Uredbo (ES) št.
638/2003


21


Uredba Komisije (ES) št. 1725/2005 z dne 20. oktobra
2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije


23


Uredba Komisije (ES) št. 1726/2005 z dne 20. oktobra
2005 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo
(ES) št. 1670/2005


25


Uredba Komisije (ES) št. 1727/2005 z dne 20. oktobra
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 10. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


27


Uredba Komisije (ES) št. 1728/2005 z dne 20. oktobra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


28


Uredba Komisije (ES) št. 1729/2005 z dne 20. oktobra
2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


30


Uredba Komisije (ES) št. 1730/2005 z dne 20. oktobra
2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005


31


Uredba Komisije (ES) št. 1731/2005 z dne 20. oktobra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


32


-> Direktiva Komisije 2005/70/ES z dne 20. oktobra 2005 o
spremembi direktiv Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in
90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov nekaterih pesticidov v
in na žitih in nekaterih proizvodih živalskega in rastlinskega
izvora (1)


35


-> Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2005 o zaključku
protidampinškega postopka glede uvoza nekaterih železnih
ali jeklenih vrvi in kablov (JŽV) s poreklom iz Republike Koreje


62


Popravek Uredbe
Komisije (ES) št. 1712/2005
z dne 19. oktobra 2005 o
spremembah izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz žit in
riža
(UL
L 274, 20.10.2005
)


73


Popravek Uredbe
Komisije (ES) št. 1713/2005
z dne 19. oktobra 2005 o
zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere predelane
proizvode na osnovi žit
(UL
L 274, 20.10.2005
)


74  • L278 (zakonodaja) –
    21.10.2005


Sklep Sveta z dne 20. septembra 2005 o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


1


Sklep Sveta z dne 25. aprila 2005 o podpisu in začasni uporabi
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


2


Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja
pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike k Evropski uniji


3


Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Republiko Tunizijo na drugi strani


9


Sklepna listina


161(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih