TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L288, L290 in C254


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L288 (zakonodaja) –
    19.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1554/2006 z dne 18. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1556/2006 z dne 18. oktobra
2006 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
774/94 glede uvoznih režimov za prašičje meso
(Kodificirana različica)7Uredba Komisije (ES) št. 1560/2006 z dne 18. oktobra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200726Uredba Komisije (ES) št. 1561/2006 z dne 18. oktobra
2006 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije28
  • L290 (zakonodaja) – 20.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1564/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave11Uredba Komisije (ES) št. 1565/2006 z dne 19. oktobra
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž s poreklom iz držav AKP
ter čezmorskih držav in ozemelj
na podlagi zahtevkov, vloženih
v prvih petih delovnih dneh oktobra 2006 v skladu z Uredbo (ES)
št. 638/200313Uredba Komisije (ES) št. 1566/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, ki se izvaža brez nadaljnje predelave15Uredba Komisije (ES) št. 1567/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode
, ki se izvažajo brez nadaljnje
predelave17Uredba Komisije (ES) št. 1568/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v okviru stalnega javnega razpisa, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200619Uredba Komisije (ES) št. 1569/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža20Uredba Komisije (ES) št. 1570/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi23Uredba Komisije (ES) št. 1571/2006 z dne 19. oktobra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200727Uredba Komisije (ES) št. 1573/2006 z dne 19. oktobra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi35Uredba Komisije (ES) št. 1574/2006 z dne 19. oktobra
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen v četrtletju od 1.
decembra 2006 do 28. februarja 200737Uredba Komisije (ES) št. 1575/2006 z dne 19. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1421/200639Uredba Komisije (ES) št. 1576/2006 z dne 19. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200640
  • C254 (informacije in objave) – 20.10.2006
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz zrnato
usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla
za elektropločevine (GOES) s poreklom iz Združenih držav Amerike
in Rusije10
(1) Besedilo velja za EGP

Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih