TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L291, L292 in C255


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L291 (zakonodaja) –
    21.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1577/2006 z dne 20. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1578/2006 z dne 19. oktobra
2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo3Uredba Komisije (ES) št. 1579/2006 z dne 20. oktobra
2006 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za
sadje in zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone, namizno
grozdje in jabolka)5Uredba Komisije (ES) št. 1580/2006 z dne 20. oktobra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1043/2005 o izvajanju
Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede sistema dodeljevanja
izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene
kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za
določanje višine teh nadomestil8
  • L292 (zakonodaja) – 21.10.2006
Sklep Sveta z dne 27. junija 2006 o podpisu Sporazuma med
Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško
o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter
Islandijo in Norveško1Sporazum med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in
Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami
članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško2
  • C255 (informacije in objave) – 21.10.2006
Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških in
izravnalnih ukrepov10
(1) Besedilo velja za EGP

Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih