TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L296, L298, L299 in L300

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L296 (zakonodaja) –
    26.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1592/2006 z dne 25. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št. 1594/2006 z dne 25. oktobra
2006 o koeficientu dodeljevanja, ki se uporablja za zahtevke za
izvozna dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike v letu
2007 v okviru nekaterih kvot GATT8
  • L298 (zakonodaja) – 27.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1595/2006 z dne 26. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1597/2006 z dne 26. oktobra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi5Uredba Komisije (ES) št. 1598/2006 z dne 26. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit8Uredba Komisije (ES) št. 1599/2006 z dne 26. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke10Uredba Komisije (ES) št. 1600/2006 z dne 26. oktobra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200414Uredba Komisije (ES) št. 1601/2006 z dne 26. oktobra
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za riž na podlagi zahtevkov,
vloženih v prvih desetih delovnih dneh meseca oktobra 2006 v
okviru Uredbe (ES) št. 327/9816Uredba Komisije (ES) št. 1602/2006 z dne 26. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1421/200619Uredba Komisije (ES) št. 1603/2006 z dne 26. oktobra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200620
  • L299 (zakonodaja) – 28.10.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1604/2006 z dne 27. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1612/2006 z dne 27. oktobra
2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita15Uredba Komisije (ES) št. 1613/2006 z dne 27. oktobra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad17
  • L300 (zakonodaja) – 31.10.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1616/2006 z dne 23. oktobra
2006 o nekaterih postopkih za uporabo
Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima
skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Albanijo na drugi strani in za uporabo Začasnega
sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Republiko Albanijo1Uredba Sveta (ES) št. 1617/2006 z dne 24. oktobra 2006 o
spremembah Uredbe (ES) št. 1207/2001 zaradi posledic uvedbe
sistema panevro-mediteranske kumulacije porekla5Uredba Komisije (ES) št. 1618/2006 z dne 30. oktobra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave9Uredba Komisije (ES) št. 1619/2006 z dne 30. oktobra
2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo
količine za dodatne uvozne dajatve za kumare, artičoke,
klementine, mandarine in pomaranče11Uredba Komisije (ES) št. 1620/2006 z dne 30. oktobra
2006 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz
likalnih desk s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Ukrajine13


(1) Besedilo velja za EGP


Uradni
list Evropske unije
:
Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih