TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L299, L300 in C286, iz 17.11.2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L299 (zakonodaja) – 16.11.2005


Uredba Sveta (ES) št. 1858/2005 z dne 8. novembra
2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz
jeklenih vrvi in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,
Indije, Južne Afrike in Ukrajine po pregledu zaradi izteka ukrepa
v skladu s členom 11(2) Uredbe (ES) št. 384/96


1


Uredba Sveta (ES) št. 1859/2005 z dne 14. novembra
2005 o uvedbi nekaterih omejevalnih ukrepov v zvezi z Uzbekistanom


23


Uredba Komisije (ES) št. 1860/2005 z dne 15. novembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


32


Uredba Komisije (ES) št. 1865/2005 z dne 15. novembra
2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 16. novembra 2005


58  • L300 (zakonodaja) –
    17.11.2005


Uredba Sveta (ES) št. 1866/2005 z dne 8. novembra
2005 o podaljšanju delne opustitve dokončnih
protidampinških dajatev, ki jih uvaja Uredba (ES) št.
258/2005 za uvoz določenih brezšivnih cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s poreklom iz Hrvaške in Ukrajine


1


Uredba Komisije (ES) št. 1867/2005 z dne 16. novembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


3


Uredba Komisije (ES) št. 1870/2005 z dne 16. novembra
2005 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema
uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen, uvožen iz tretjih
držav


19


Uredba Komisije (ES) št. 1871/2005 z dne 16. novembra
2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije


31


Uredba Komisije (ES) št. 1872/2005 z dne 15. novembra
2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske vrednosti
za nekatero pokvarljivo blago


33


Uredba Komisije (ES) št. 1873/2005 z dne 16. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v
veljavo 17. novembra 2005


39


Uredba Komisije (ES) št. 1874/2005 z dne 16. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko
meso
, ki se začnejo uporabljati 17. novembra 2005


41


Uredba Komisije (ES) št. 1875/2005 z dne 16. novembra
2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


43


Uredba Komisije (ES) št. 1876/2005 z dne 16. novembra
2005 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo
(ES) št. 1828/2005


45


Uredba Komisije (ES) št. 1877/2005 z dne 16. novembra
2005 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja
,
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 1761/2005


47


Uredba Komisije (ES) št. 1878/2005 z dne 16. novembra
2005 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc
ter za jajčni albumin in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/95


49


Uredba Komisije (ES) št. 1879/2005 z dne 16. novembra
2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


51  • C286 (informacije in objave) – 17.11.2005


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu za
direktivo Sveta o nadzorovanju in kontroli pošiljk
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva COM(2004) 716 final
— 2004/0249 (CNS)


34(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih