TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L304 in L305

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L304 (zakonodaja) – 21.11.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1355/2007 z dne 19. novembra 2007
o sprejetju avtonomnih in prehodnih ukrepov za odprtje tarifnih
kvot Skupnosti za uvoz klobas in nekaterih mesnih proizvodov s
poreklom iz Švice3Uredba Sveta (ES) št. 1356/2007 z dne 19. novembra 2007
o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi
dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in
vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
in Tajske
ter o zaključku postopka glede uvoza nekaterih
vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Malezije5Uredba Komisije (ES) št. 1357/2007 z dne 21. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Uredba Komisije (ES) št. 1360/2007 z dne 21. novembra
2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto
2007/200832
  • C278 (informacije in objave) – 21.11.2007
Menjalni tečaji eura1Objava vloge na podlagi člena 6(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih
označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila7Objava vloge na podlagi člena 6(2)
Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih
označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila24
  • L305 (zakonodaja) –
    23.11.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1361/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1363/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor, ki se izvaža brez
nadaljnje predelave9Uredba Komisije (ES) št.
1364/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi izvoznih
nadomestil za sirupe in nekatere druge sladkorne proizvode, ki se
izvažajo brez nadaljnje predelave11Uredba Komisije (ES) št.
1365/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi najvišjega
nadomestila za izvoz belega sladkorja v okviru stalnega
javnega razpisa, določenega z Uredbo (ES) št. 900/200713Uredba Komisije (ES) št.
1366/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi, da se v okviru
stalnega javnega razpisa za beli sladkor, odprtega z Uredbo
(ES) št. 1060/2007, ne izbere nobena ponudba14Uredba Komisije (ES) št.
1367/2007 z dne 22. novembra 2007 o izdaji izvoznih dovoljenj v
vinskem sektorju15Uredba Komisije (ES) št.
1368/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi stopenj nadomestil
za nekatere proizvode iz sektorja sladkorja, izvožene kot blago
,
ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi16Uredba Komisije (ES) št.
1369/2007 z dne 22. novembra 2007 o določitvi stopenj
nadomestil za nekatere proizvode iz žit in riža, izvožene kot
blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi18Odločba Komisije z dne 19. novembra
2007 o spremembi Odločbe 2006/504/ES glede pogostosti kontrol
arašidov in izdelkov
, pridobljenih iz njih, s poreklom
ali poslanih iz Brazilije zaradi tveganja onesnaženja teh
izdelkov z aflatoksini (notificirano pod dokumentarno številko
C(2007) 5516) (1)56
  • C280 (informacije in
    objave) – 23.11.2007
Menjalni tečaji eura3Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških in
izravnalnih ukrepov


(Teksturirana preja iz poliestrskih
filamentov (PTY) – protidampinška dajatev, izravnalna
dajatev,18

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih