TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L305, L307 in L309, iz 25.11.2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L305 (zakonodaja) – 24.11.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1908/2005 z dne 23. novembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 1909/2005 z dne 23. novembra
2005 o zaključku javnega razpisa za znižanje carin pri uvozu
koruze iz tretjih držav v Španijo


3  • L307 (zakonodaja) – 25.11.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1914/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


6


Uredba Komisije (ES) št. 1917/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 25.
novembra 2005


12


Uredba Komisije (ES) št. 1918/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


14


Uredba Komisije (ES) št. 1919/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode
, izvožene v naravnem stanju


16


Uredba Komisije (ES) št. 1920/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 13. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


19


Uredba Komisije (ES) št. 1921/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne
proizvode


20


Uredba Komisije (ES) št. 1922/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


28


Uredba Komisije (ES) št. 1923/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto
mleko v prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi
(ES) št. 582/2004


30


Uredba Komisije (ES) št. 1924/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil v sektorju za perutninsko
meso
, ki se začnejo uporabljati 25. novembra 2005


31


Uredba Komisije (ES) št. 1925/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


33


Uredba Komisije (ES) št. 1926/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


37


Uredba Komisije (ES) št. 1927/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


39


Uredba Komisije (ES) št. 1928/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


42


Uredba Komisije (ES) št. 1929/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi končne stopnje nadomestila in odstotka izdaje
izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo (paradižnike,
pomaranče, limone, namizno grozdje in jabolka)


44


Uredba Komisije (ES) št. 1930/2005 z dne 24. novembra
2005 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju


46


Uredba Komisije (ES) št. 1931/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit


47


Uredba Komisije (ES) št. 1932/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


49


Uredba Komisije (ES) št. 1933/2005 z dne 24. novembra
2005 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


50


Uredba Komisije (ES) št. 1934/2005 z dne 24. novembra
2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005


51


Uredba Komisije (ES) št. 1935/2005 z dne 24. novembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


52  • L309 (zakonodaja) – 25.11.2005


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1888/2005
z dne 26. oktobra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št.
1059/2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih
teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa Češke, Estonije,
Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in
Slovaške k Evropski uniji


1


Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005
z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost
ali izstopu iz nje


9(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih