TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L307, L309, L310, L311, L312 in L314


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L307 (zakonodaja) – 24.11.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1373/2007 z dne 23. novembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1374/2007 z dne 23. novembra 2007 o določitvi nadomestil za
proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov
Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani3Uredba Komisije (ES) št.
1375/2007 z dne 23. novembra 2007 o uvozu ostankov od
proizvodnje škroba iz koruze iz Združenih držav Amerike

(Kodificirana različica)5Uredba Komisije (ES) št. 1376/2007 z dne 23. novembra
2007 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 304/2003
Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih
kemikalij
(1)14
  • C283 (informacije in objave) – 24.11.2007
Združeni zadevi C-208/06 in
C-209/06: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 27. septembra
2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht
Düsseldorf – Nemčija) – Medion AG (C-208/06)
proti Hauptzollamt Duisburg, Canon Deutschland GmbH (C-209/06)
proti Hauptzollamt Krefeld (Skupna carinska tarifa – Tarifna
uvrstitev – Kombinirana nomenklatura – Video snemalne
kamere
)3
  • L309 (zakonodaja) –
    23.11.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1377/2007 z dne 26. novembra 2007
o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2005 o uvedbi določenih
omejitvenih ukrepov glede Demokratične republike Kongo1Uredba Komisije (ES) št. 1378/2007 z dne 26. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave5Uredba Komisije (ES) št. 1381/2007 z dne 26. novembra
2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 2133/2001 o odprtju in
načinu upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti in tarifnih
plafonov v sektorju žit glede povečanja koncesij pri tarifni kvoti
Skupnosti za hrano za ribe s Ferskih otokov iz oznak KN
ex23099010, ex23099031 in ex2309904124Uredba Komisije (ES) št. 1382/2007 z dne 26. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
774/94 glede uvoznega režima za prašičje meso28Uredba Komisije (ES) št. 1383/2007 z dne 26. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
779/98 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz
proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Turčije v Skupnost34Uredba Komisije (ES) št. 1384/2007 z dne 26. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
2398/96 o odprtju in upravljanju nekaterih kvot za uvoz
proizvodov iz perutninskega mesa s poreklom iz Izraela v Skupnost40Uredba Komisije (ES) št. 1385/2007 z dne 26. novembra
2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
774/94 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih
kvot Skupnosti za perutninsko meso47
  • L310 (zakonodaja) – 28.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1387/2007 z dne 27. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1391/2007 z dne 27. novembra
2007 o sprejetju posebnih ukrepov v zvezi z uporabo Uredbe (ES)
št. 1267/2007 za prašičje meso10Odločba Komisije z dne 15. novembra 2007 o odstopanju od
pravil o poreklu
iz Sklepa Sveta 2001/822/ES glede nekaterih
ribiških proizvodov, uvoženih s Falklandskih otokov
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5393)19
  • L311 (zakonodaja) – 29.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1395/2007 z dne 28. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1398/2007 z dne 28. novembra
2007 o spremembi prilog II, III B in VI k Uredbi Sveta (ES) št.
517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz
nekaterih tretjih držav
, ki jih ne urejajo dvostranski
sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna
pravila Skupnosti5Uredba Komisije (ES) št. 1399/2007 z dne 28. novembra
2007 o odprtju in upravljanju avtonomne in prehodne uvozne
tarifne kvote za klobase in nekatere mesne izdelke s poreklom iz
Švice7Uredba Komisije (ES) št. 1402/2007 z dne 28. novembra
2007 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih
kvot
, določenih za leto 2008 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
517/9427
  • L312 (zakonodaja) – 30.11.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1405/2007 z dne 29. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave10Uredba Komisije (ES) št. 1406/2007 z dne 29. novembra
2007 o začetku pregleda „glede novega izvoznika“ v
okviru Uredbe Sveta (ES) št. 130/2006 o uvedbi dokončne
protidampinške dajatve na uvoz vinske kisline s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, odpravi dajatve na uvoz s strani enega
izvoznika iz te države in uvedbi registracije takšnega
uvoza12Uredba Komisije (ES) št. 1410/2007 z dne 29. novembra
2007 o določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso12Sklep Sveta z dne 30. oktobra 2007 o podpisu in začasni uporabi
Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi
pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji32Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani zaradi
pristopa Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji33Sklep Komisije z dne 13. novembra 2007 o razveljavitvi Sklepa
1999/572/ES o sprejetju zavez, ponujenih v zvezi s
protidampinškimi postopki glede uvoza jeklene žice, vrvi
in kablov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, Madžarske,
Indije, Republike Koreje, Mehike, Poljske, Južne Afrike in
Ukrajine44Odločba Komisije z dne 28. novembra 2007 o spremembi Direktive
Sveta 92/34/EGS, da se podaljša odstopanje v zvezi z
uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in
sadne rastline
, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5693)48Odločba Komisije z dne 29. novembra 2007 o pogojih v zvezi z
zdravstvenim varstvom živali in javnozdravstvenim varstvom ter
vzorcih spričeval za uvoz iz tretjih držav nekaterih mesnih
izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za
prehrano ljudi in o razveljavitvi Odločbe 2005/432/ES
(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5777)49
  • L314 (zakonodaja) – 1.12.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1411/2007 z dne 30. novembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1412/2007 z dne 30. novembra
2007 o določitvi uvoznih dajatev v sektorju žit, ki se
uporabljajo od 1. decembra 20073

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih