TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L31, L32, C28 in C29 iz 4. februarja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L031 (zakonodaja) – 03.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 183/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 184/2006 z dne 2. februarja
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


3


Uredba Komisije (ES) št. 185/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 3.
februarja 2006


5


Uredba Komisije (ES) št. 186/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


7


Uredba Komisije (ES) št. 187/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 18. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


9


Uredba Komisije (ES) št. 188/2006 z dne 2. februarja
2006 o spremembah izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge proizvode v nespremenjenem stanju iz sektorja sladkorja
,
kot je določeno v Uredbi (ES) št. 94/2006


10


Uredba Komisije (ES) št. 189/2006 z dne 2. februarja
2006 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005


12


Uredba Komisije (ES) št. 190/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005


13


Uredba Komisije (ES) št. 191/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


14


Uredba Komisije (ES) št. 192/2006 z dne 2. februarja
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


16


Uredba Komisije (ES) št. 193/2006 z dne 2. februarja
2006 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


17  • C028 (zakonodaja) – 03.02.2006


Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Direktivi Sveta
o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost,
opredeljenih v Direktivi 77/388/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo
sedeža na ozemlju države, ampak v drugi državi članici KOM(2004)
728 končno — 2005/0807 (CNS)


86  • L032(zakonodaja) – 03.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 194/2006 z dne 3. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 200/2006 z dne 3. februarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


39


Uredba Komisije (ES) št. 201/2006 z dne 3. februarja
2006 o spremembi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
, izvožena v nespremenjenem stanju, določenih z Uredbo
(ES) št. 186/2006


41  • C029 (informacije in objave) –
    04.02.2006


-> Obvestilo o začetku protidampinškega postopka
glede uvoza nekaterih likalnih desk s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske in Ukrajine


2(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih