TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L314, L316 in L318


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L314 (zakonodaja) –
    15.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1676/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1677/2006 z dne 14. novembra
2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2172/2005 glede datuma
zahtevka za uvozne pravice za obdobje tarifne kvote od 1.
januarja do 31. decembra 20073Uredba Komisije (ES) št. 1681/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi koeficientov, ki veljajo za izvoženo žito v
obliki irskega viskija
za obdobje 2006/200714Uredba Komisije (ES) št. 1682/2006 z dne 14. novembra
2006 o določitvi koeficientov, ki veljajo za žito, izvoženo v
obliki škotskega viskija
za obdobje 2006/200716Uredba Komisije (ES) št. 1683/2006 z dne 14. novembra
2006 o prehodnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s
trgovino s kmetijskimi proizvodi zaradi pristopa Bolgarije in
Romunije18Uredba Komisije (ES) št. 1685/2006 z dne 14. novembra
2006 o dvainsedemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št.
881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in
subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani
,
in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/200124Uredba Komisije (ES) št. 1686/2006 z dne 14. novembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200726Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 2116/2005 z dne 20.
decembra 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o
uvedbi dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju
začasne dajatve, uvedene pri uvozu nekaterih elektronskih
mikrovezij, poznanih kot DRAM (dinamični bralno-pisalni
pomnilnik), s poreklom iz Republike Koreje
(UL
L 340, 23.12.2005
)50Popravek Uredbe Komisije (ES) št. 1636/2006 z dne 6.
novembra 2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti
(UL
L 306, 7.11.2006
)51
  • L316 (zakonodaja) – 16.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1687/2006 z dne 15. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1689/2006 z dne 15. novembra
2006 o izdaji izvoznih dovoljenj sistema A3 za sadje in
zelenjavo (paradižnike, pomaranče, limone, namizno grozdje in
jabolka)5Uredba Komisije (ES) št. 1690/2006 z dne 15. novembra
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od
16. novembra 20067Sklep Komisije z dne 15. novembra 2006 o zaključku
protidampinškega postopka v zvezi z uvozom katodnih cevi za
barvne televizijske sprejemnike s poreklom iz Ljudske republike
Kitajske, Republike Koreje, Malezije in Tajske18Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 584/2006 z dne 10. aprila
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1480/2003 o uvedbi
dokončne izravnalne dajatve in o dokončnem pobiranju začasne
dajatve pri uvozu nekaterih elektronskih mikrovezij, poznanih kot
DRAM
(dinamični bralno-pisalni pomnilnik), s poreklom iz
Republike Koreje
(UL
L 103, 12.4.2006
)35
  • L318 (zakonodaja) – 17.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1693/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1694/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke3Uredba Komisije (ES) št. 1695/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo v
okviru stalnega javnega razpisa
, predvidenega v Uredbi (ES)
št. 581/20047Uredba Komisije (ES) št. 1697/2006 z dne 16. novembra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere mlečne izdelke,
izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi11Uredba Komisije (ES) št. 1698/2006 z dne 16. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob13Uredba Komisije (ES) št. 1699/2006 z dne 16. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200615Uredba Komisije (ES) št. 1700/2006 z dne 16. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200616Informacija glede dne začetka veljavnosti Začasnega
sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko
skupnostjo na eni strani in Republiko Albanijo na drugi strani26Odločba Komisije z dne 14. novembra 2006 o odobritvi metod za
razvrščanje prašičjih trupov v Franciji
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5400) (1)27Skupno stališče Sveta 2006/787/SZVP z dne 13. novembra
2006 o podaljšanju nekaterih omejevalnih ukrepov proti
Uzbekistanu43
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih