TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L318 in C308, iz 6.12.2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L318 (zakonodaja) – 06.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 1979/2005 z dne 5. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 1981/2005 z dne 5.
decembra 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za
konzervirane gobe od 1. januarja 2006


4


->! Uredba Komisije (ES) št. 1982/2005 z dne 5.
decembra 2005 o odprtju in upravljanju avtonomne tarifne kvote za
česen od 1. januarja 2006


8


Uredba Komisije (ES) št. 1983/2005 z dne 5. decembra
2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


12


Uredba Komisije (ES) št. 1984/2005 z dne 5. decembra
2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za
nageljne in vrtnice
z namenom uporabe uvoznega režima za
nekatere cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije


14  • C308 (informacije in objave) – 06.12.2005


Izvedbena pravila v zvezi z Uredbo (ES) št. 45/2001
Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih skupnosti in o
prostem pretoku takih podatkov
— Sklep Predsedstva z dne
22. junija 2005


1(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih