TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L322, L324 in C315, iz 10.12.2005


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L322 (zakonodaja) – 09.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2001/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2002/2005 z dne 8. decembra
2005 o spremembi uredb (ES) št. 1735/2005, (ES) št.
1740/2005 in (ES) št. 1750/2005 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave


3


Uredba Komisije (ES) št. 2004/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso
v sektorju sladkorja, v uporabi od 9.
decembra 2005


7


Uredba Komisije (ES) št. 2005/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor
brez nadaljnje predelave


9


Uredba Komisije (ES) št. 2006/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 14. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


11


Uredba Komisije (ES) št. 2007/2005 z dne 8. decembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali
zamrznjeno goveje meso visoke kvalitete


12


Uredba Komisije (ES) št. 2008/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


13


Uredba Komisije (ES) št. 2009/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


14


Uredba Komisije (ES) št. 2010/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1058/2005


16


Uredba Komisije (ES) št. 2011/2005 z dne 8. decembra
2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005


17


Uredba Komisije (ES) št. 2012/2005 z dne 8. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


18  • L324 (zakonodaja) – 10.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2013/2005 z dne 9. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


->! Uredba Komisije (ES) št. 2014/2005 z dne 9.
decembra 2005 o dovoljenjih v okviru uvoznih režimov za banane,
sproščene v prosti promet na podlagi enotne carinske
stopnje, v Skupnost


3


->! Uredba Komisije (ES) št. 2015/2005 z dne 9.
decembra 2005 o uvozu banan s poreklom iz držav AKP za meseca
januar in februar 2006 po tarifni kvoti, odprti z Uredbo Sveta
(ES) št. 1964/2005 o tarifnih stopnjah za banane


5


-> Uredba Komisije (ES) št. 2016/2005 z dne 9.
decembra 2005 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih
kvot v letu 2006 za proizvode mlade govedine s poreklom iz
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije ter Srbije in Črne gore


8


Uredba Komisije (ES) št. 2019/2005 z dne 9. decembra
2005 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


23


-> Sklep št. 3/2005 Pridružitvenega Sveta
EU–Romunija z dne 5. julija 2005 o izboljšanju
trgovinske ureditve za predelane kmetijske proizvode iz Protokola
3 k Evropskemu sporazumu


26


Sklep št. 6/2005 Skupnega odbora ES–EFTA za
skupni tranzitni postopek z dne 4. oktobra 2005 o spremembi
Konvencije z dne 20. maja 1987 o skupnem tranzitnem postopku


96  • C315 (informacije in objave)


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 18. oktobra 2005 v
zadevi C-405/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe Gerechtshof
te s-Gravenhage): Class International BV proti Colgate-Palmolive
Company, Unilever NV, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc
(Znamke — Direktiva 89/104/EGS — Uredba (ES) št.
40/94 — Pravice iz znamke — Uporaba znamke v
gospodarskem prometu — Uvoz izvirnih izdelkov v Skupnost —
Proizvodi v carinskem postopku zunanjega tranzita ali v
carinskem postopku carinskega skladiščenja

Nasprotovanje imetnika znamke — Ponudba za prodajo ali
prodaja proizvodov, ki so v carinskem postopku zunanjega tranzita
ali v carinskem postopku carinskega skladiščenja —
Nasprotovanje imetnika znamke — Dokazno breme)


3


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 20. oktobra 2005 v
zadevi C-468/03 (predlog za sprejem predhodne odločbe VAT and
Duties Tribunal, London): Overland Footwear Ltd proti
Commissioners of Customs & Excise (Skupna carinska tarifa —
Uvozne carinske dajatve — Deklarirana carinska vrednost, ki
vključuje nakupno provizijo — Plačilo carinskih dajatev za
celotni deklarirani znesek — Ponovni pregled carinske
deklaracije — Pogoji — Povračilo carinskih dajatev,
plačanih za nakupno provizijo
)


4(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih