TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L326, L327, L328 in L320, iz 15.12.2
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


 • L326 (zakonodaja) – 13.11.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2021/2005 z dne 12. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2023/2005 z dne 12. decembra
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 3199/93 o vzajemnem
priznavanju postopkov za popolno denaturacijo alkohola za namene
oprostitve plačila trošarine


8


Uredba Komisije (ES) št. 2024/2005 z dne 12. decembra
2005 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 872/2004 o
nadaljnjih omejevalnih ukrepih v zvezi z Liberijo


10 • L327 (zakonodaja) – 09.11.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2025/2005 z dne 13. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2026/2005 z dne 13. decembra
2005 o odprtju tarifnih kvot za leto 2006 in naslednja leta za
uvoz nekaterega blaga iz Turčije, izdelanega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost


3


Uredba Komisije (ES) št. 2027/2005 z dne 13. decembra
2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom z Islandije, pridobljenega s predelavo kmetijskih
proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v Evropsko
skupnost


5


Uredba Komisije (ES) št. 2028/2005 z dne 13. decembra
2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz določenega
blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost


7


Uredba Komisije (ES) št. 2029/2005 z dne 13. decembra
2005 o odprtju tarifne kvote za uvoz določenega blaga s
poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo kmetijskih
proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost za leto 2006


11


Uredba Komisije (ES) št. 2030/2005 z dne 13. decembra
2005 o odprtju tarifne kvote za leto 2006 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93
v Evropsko skupnost


13


Sklep Sveta 2005/890/SZVP z dne 12. decembra 2005 o izvajanju
Skupnega stališča 2004/179/SZVP o omejevalnih ukrepih
proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije


33 • C318 (informacije in objave) –
  14.12.2005


Obvestilo glede veljavnih protidampinških ukrepov v
zvezi z uvozom nekaterih šivanih cevi iz železa ali
nelegiranega jekla s poreklom med drugim iz Turčije v Skupnost
:
Sprememba imena družb, za katere velja individualna stopnja
protidampinške dajatve


3 • L328 (zakonodaja) –
  15.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2034/2005 z dne 14. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


6


–> Uredba Komisije (ES) št. 2038/2005 z dne 14.
decembra 2005 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev
tekstilnih kvot, določenih za leto 2006 v okviru Uredbe Sveta (ES)
št. 517/94


(Uredba določa pogoje za razdelitev
kvot, ki še veljajo pri uvozu določenega tekstila iz Črne
Gore in Kosova ter Severne Koreje
. Vse zahtevke za omenjene
kvote pošljite na naslov: Carinska uprava Republike
Slovenije Carinski urad Jesenice, Center za TARIC in kvote Spodnji
Plavž 6c 4270 Jesenice Slovenija)


27


Uredba Komisije (ES) št. 2040/2005 z dne 14. decembra
2005 o pravilih za uporabo uvoznega sistema za prašičje
meso
, ki je predviden v evropskih sporazumih z Bolgarijo in
Romunijo


34


Uredba Komisije (ES) št. 2042/2005 z dne 13. decembra
2005 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske
vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


46


Uredba Komisije (ES) št. 2043/2005 z dne 14. decembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


52


Uredba Komisije (ES) št. 2044/2005 z dne 14. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 in B za sadje in
zelenjavo (paradižniki, pomaranče, limone in jabolka)


54


Uredba Komisije (ES) št. 2045/2005 z dne 14. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil A1 za lupinasto sadje
(olupljeni mandlji, lešniki z lupino, olupljeni lešniki,
navadni orehi v lupini)


57


Odločba Komisije z dne 13. decembra 2005 o spremembi Odločbe
2005/263/ES o pooblastitvi držav članic, da po Direktivi 94/55/ES
sprejmejo nekatera odstopanja glede prevoza nevarnega blaga po
cesti
(notificirano pod dokumentarno številko K(2005)
3565) (1)


62 • C320 (informacije in objave) –
  15.12.2005


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


8


Spremembe obvestila o razpisu natečaja za nadomestilo za
izvoz navadne pšenice v nekatere tretje države
(UL C
166, 7.7.2005)


18(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih