TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L329 do L334, iz 20.12.2005Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 48


  • L329 (zakonodaja) – 16.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2047/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2048/2005 z dne 15. decembra
2005 o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju


3


Uredba Komisije (ES) št. 2050/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne
proizvode


8


Uredba Komisije (ES) št. 2051/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


16


Uredba Komisije (ES) št. 2052/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto
mleko
v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi
(ES) št. 582/2004


18


Uredba Komisije (ES) št. 2053/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


19


Uredba Komisije (ES) št. 2054/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 16. decembra 2005


22


Uredba Komisije (ES) št. 2055/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


25


Uredba Komisije (ES) št. 2056/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št.
1058/2005


27


Uredba Komisije (ES) št. 2057/2005 z dne 15. decembra
2005 v zvezi s ponudbami, predloženimi za izvoz ovsa v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1438/2005


28


Uredba Komisije (ES) št. 2058/2005 z dne 15. decembra
2005 o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za
navadno pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi
(ES) št. 1059/2005


29  • C321 (informacije in objave) – 16.12.2005


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov


(Film polietilen-tereftalata (PET) iz
Indije in Koreje ter Žepni plinski vžigalniki
na kresilni kamen, ki jih ni mogoče ponovno napolniti, in žepni
vžigalniki na kresilni kamen, ki se lahko ponovno napolnijo iz
Kitajske in Tajvana)


4  • L331 (zakonodaja) – 17.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2059/2005 z dne 16. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2068/2005 z dne 16. decembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za česen, uvožen v okviru
avtonomne tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 1982/2005


16


Uredba Komisije (ES) št. 2069/2005 z dne 16. decembra
2005 o izdaji uvoznih dovoljenj za določene konzervirane gobe,
uvožene v okviru avtonomne tarifne kvote, odprte z Uredbo (ES) št.
1981/2005


17


Uredba Komisije (ES) št. 2070/2005 z dne 16. decembra
2005 o spremembah izvoznih nadomestil za predelane proizvode iz
žit in riža


18


Uredba Komisije (ES) št. 2071/2005 z dne 16. decembra
2005 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja žit in riža
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v
Prilogi I k Pogodbi


20


Uredba Komisije (ES) št. 2072/2005 z dne 16. decembra
2005 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja za nekatere
predelane proizvode na osnovi žit


23  • C322 (informacije in objave) – 17.12.2005


Obvestilo v zvezi s posvetovanji o izvajanju zaščitnih
ukrepov, uvedenih za uvoz nekaterih pripravljenih ali
konzerviranih agrumov
z Uredbo Komisije (ES) št.
658/2004


7


->! Obvestilo o začetku protidampinškega postopka
glede uvoza nekaterih volframovih elektrod s poreklom iz Ljudske
republike Kitajske


12  • L332 (zakonodaja) –
    19.12.2005


Sklep Sveta z dne 3. oktobra 2005 o podpisu Protokola k
Okvirnemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in
Republiko Korejo na drugi strani zaradi pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski uniji


1


Protokol k Okvirnemu sporazumu o trgovini in sodelovanju med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in
Republiko Korejo na drugi strani zaradi pristopa Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike k
Evropski unij


2


Okvirni sporazum o trgovini in sodelovanju med Evropsko
skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter
Republiko Korejo na drugi strani


7  • L333 (zakonodaja) – 20.12.2005


Uredba Komisije (ES) št. 2077/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2078/2005 z dne 19. decembra
2005 o razpisu natečaja za dodelitev izvoznih dovoljenj A3 za
sadje in zelenjavo
(paradižnike, pomaranče, limone in jabolka)


3


Uredba Komisije (ES) št. 2081/2005 z dne 19. decembra
2005 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote
Skupnosti v letu 2006 za manioko s poreklom iz Tajske


19


Uredba Komisije (ES) št. 2082/2005 z dne 19. decembra
2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 1497/2001 o uvedbi
začasnih protidampinških dajatev na uvoz sečnine
s
poreklom iz Belorusije, Bolgarije, Hrvaške, Estonije,
Libije, Litve, Romunije in Ukrajine, sprejetju zaveze, ki jo je
ponudil proizvajalec iz Bolgarije, ter ukinitvi postopka v zvezi z
uvozom sečnine s poreklom iz Egipta in Poljske


26


Uredba Komisije (ES) št. 2084/2005 z dne 19. decembra
2005 o uvoznih dovoljenjih za proizvode iz govejega in
telečjega mesa s poreklom iz Bocvane, Kenije, Madagaskarja,
Svazija, Zimbabveja in Namibije


30


Uredba Komisije (ES) št. 2085/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi decembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz sektorjev jajc in perutninskega mesa
v skladu z
uredbama (ES) št. 593/2004 in (ES) št. 1251/96


32


Uredba Komisije (ES) št. 2086/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi decembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz perutninskega mesa
v okviru režima, predvidenega
v Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in upravljanju
nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za proizvode iz perutninskega
mesa in nekatere druge kmetijske proizvode


34


Uredba Komisije (ES) št. 2087/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki,
vloženi decembra 2005 za uvozna dovoljenja za nekatere
proizvode iz perutninskega mesa
v okviru mesa v okviru režima,
predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/96


36


Uredba Komisije (ES) št. 2088/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki
za uvozna dovoljenja, vloženi decembra 2005, za nekatere proizvode
iz prašičjega mesa
v skladu z režimom, predvidenim v
Uredbi Sveta (ES) št. 774/94 o odprtju in uvedbi
upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za prašičje
meso in nekatere druge kmetijske proizvode


38


Uredba Komisije (ES) št. 2089/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki
za uvozna dovoljenja
, vloženi decembra 2005, v skladu z
režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode
v sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. januarja do 31.
marca 2006


40


Uredba Komisije (ES) št. 2090/2005 z dne 19. decembra
2005 o določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za
nageljne in vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere
cvetličarske proizvode s poreklom iz Jordanije


42


Sklep Sveta z dne 21. novembra 2005 o sklenitvi Protokola o
spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in
Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih
kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz
Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije


44


Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma
med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o
tarifnih kvotah za uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s
poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije v skupnost


45


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo
jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi o tarifnih kvotah za
uvoz sladkorja in sladkornih proizvodov s poreklom iz Nekdanje
jugoslovanske republike Makedonije v Skupnost


46(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih