TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L330, L332 in L333

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 50
  • L330 (zakonodaja) – 15.12.2007
Uredba Komisije (ES) št.
1483/2007 z dne 14. decembra 2007 o določitvi pavšalnih
uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in
zelenjave8Uredba Komisije (ES) št.
1484/2007 z dne 14. decembra 2007 o določitvi uvoznih dajatev v
sektorju žit
, ki se uporabljajo od 16. decembra 200710Popravek Sklepa Sveta 2007/787/ES z
dne 29. novembra 2007 o sklenitvi Protokola k
Evro-mediteranskemu sporazumu med Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na
drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in
Romunije k Evropski uniji
( UL
L 317, 5.12.2007
)60Obvestilo gospodarskim subjektom – Uvoz v Skupnost
tekstilnih izdelkov in oblačil s poreklom iz Kitajske za leto 200825
  • L332 (zakonodaja) –
    18.12.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1491/2007 z dne 17. decembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave3Uredba Komisije (ES) št.
1492/2007 z dne 17. decembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES)
št. 312/2003 glede tarifnih kvot za nekatere izdelke s
poreklom iz Čila5
  • C307 ((informacije in objave) – 18.12.2007
Obvestilo v skladu s členom 12,
odstavka 5(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92, v zvezi z
informacijami carinskih organov držav članic glede uvrščanja
blaga v carinsko nomenklaturo1Menjalni tečaji eura14
  • L333 (zakonodaja) –
    19.12.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1495/2007 z dne 18. decembra
2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št.
1496/2007 z dne 18. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št.
1043/2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 glede
sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske
proizvode
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil3Uredba Komisije (ES) št. 1498/2007 z dne 18. decembra
2007 o posebnih podrobnih pravilih za izdajanje uvoznih
dovoljenj za sladkor
ter mešanice sladkorja in kakava s
kumulacijo porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO6Uredba Komisije (ES) št.
1499/2007 z dne 18. decembra 2007 o objavi nomenklature
kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila
, ki jo je
vzpostavila Uredba (EGS) št. 3846/87, za leto 200810Uredba Komisije (ES) št. 1502/2007 z dne 18. decembra
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru
tarifne kvote za prašičje meso
, odprte z Uredbo (ES)
št. 812/200760Uredba Komisije (ES) št.
1503/2007 z dne 18. decembra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj
na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifne kvote za prašičje meso,
odprte z Uredbo (ES) št. 979/200761Uredba Komisije (ES) št. 1504/2007 z dne 18. decembra
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru
tarifnih kvot za prašičje meso, odprtih z Uredbo
(ES) št. 806/200762Uredba Komisije (ES) št.
1505/2007 z dne 18. decembra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj
na podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca
decembra 2007 v okviru tarifnih kvot za perutninsko meso,
odprtih z Uredbo (ES) št. 533/200764Uredba Komisije (ES) št. 1506/2007 z dne 18. decembra
2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na podlagi zahtevkov,
predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra 2007 v okviru
tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju za jajca in
jajčni albumin
, odprtih z Uredbo (ES) št. 539/200766Uredba Komisije (ES) št.
1507/2007 z dne 18. decembra 2007 o izdaji uvoznih dovoljenj na
podlagi zahtevkov, predloženih v prvih sedmih dneh meseca decembra
2007 v okviru tarifne kvote za perutninsko meso, odprte z
Uredbo (ES) št. 536/200768Uredba Komisije (ES) št. 1508/2007 z dne 18. decembra
2007 o določitvi, v kolikšnem obsegu je mogoče ugoditi
predloženim zahtevkom za pravico do uvoza živega goveda s težo,
ki presega 160 kg, in poreklom iz Švice
v okviru kvote,
odprte za leto 2008, ki jo predvideva Uredba (ES) št.
2172/200569Uredba Komisije (ES) št. 1509/2007 z dne 18. decembra
2007 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1109/2007, za tržno leto
2007/200870

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih