TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L332, L333 in L335

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L332 (zakonodaja) –
    30.11.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1755/2006 z dne 23. novembra 2006
o uvozu nekaterih jeklenih izdelkov s poreklom iz Ukrajine1Uredba Komisije (ES) št. 1757/2006 z dne 29. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave19
  • L333 (zakonodaja) – 30.11.2006
Sklep Skupnega odbora EGP št. 128/2006 z dne 22.
septembra 2006 o spremembi Protokola 47 k Sporazumu EGP o odpravi
tehničnih ovir v trgovini z vinom60
  • L335 (zakonodaja) – 1.12.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1758/2006 z dne 22. maja 2006 o
izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko
skupnostjo in Malezijo v skladu s členom XXIV:6 in členom
XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru
njihovega pristopa k Evropski uniji in o spremembi Priloge I k
Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi1Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1760/2006 z dne 28.
novembra 2006 o uvedbi posebnih začasnih ukrepov za
zaposlovanje uradnikov Evropskih skupnosti zaradi pristopa
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji5Uredba Komisije (ES) št. 1761/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave6Uredba Komisije (ES) št. 1762/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo
od 1. decembra 20068Uredba Komisije (ES) št. 1763/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za
žita11Uredba Komisije (ES) št. 1764/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad13Uredba Komisije (ES) št. 1765/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad15Uredba Komisije (ES) št. 1766/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/200417Uredba Komisije (ES) št. 1767/2006 z dne 30. novembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200719Uredba Komisije (ES) št. 1768/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za krmne mešanice
na osnovi žit21Uredba Komisije (ES) št. 1769/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita23Uredba Komisije (ES) št. 1770/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi24Uredba Komisije (ES) št. 1771/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi27Uredba Komisije (ES) št. 1773/2006 z dne 30. novembra
2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in
riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov
za pomoč v hrani34Uredba Komisije (ES) št. 1774/2006 z dne 30. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200636Uredba Komisije (ES) št. 1775/2006 z dne 30. novembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200637Sklep Sveta z dne 22. maja 2006 o sklenitvi Sporazuma v obliki
izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Malezijo v
skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
1994 o spremembah
ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije,
Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike
Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije
in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k
Evropski uniji38Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Malezijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT)
1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike,
Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike
Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske,
Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru
njihovega pristopa k Evropski uniji40Sklep Sveta z dne 13. novembra 2006 o spremembi Sklepa
2004/793/ES o zaključku posvetovanj z Republiko Togo po členu
96 Sporazuma iz Cotonouja42Sklep Komisije z dne 30. novembra 2006 o razveljavitvi Odločbe
Komisije 2005/613/ES o sprejetju zaveze, ponujene v zvezi s
protidampinškimi postopki pri uvozu rezanih vlaken iz
poliestra s poreklom iz, med drugim, Saudove Arabije

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5776)45
  • C291 (informacije in objave) – 30.11.2006
Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških
ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz vezanih plošč iz lesa
okoumé s poreklom iz Ljudske republike Kitajske19Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza fero-silicija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske,
Egipta, Kazahstana, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in
Rusije34
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih