TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L336 in C294Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L336 (zakonodaja) –
    2.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1776/2006 z dne 1. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1
  • C294 (informacije in objave) – 2.12.2006
Zadeva C-377/03: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Lastna sredstva
Skupnosti — Nezaključeni TIR zvezki — Neplačilo
ali zamuda plačila ustreznih lastnih sredstev)2Zadeva C-475/03: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 3.
oktobra 2006 (predlog za sprejem predhodne odločbe Commissione
tributaria provinciale di Cremona, Italija) — Banca popolare
di Cremona soc. coop.arl/Agenzia Entrate Ufficio Cremona (Šesta
direktiva o DDV — Člen 33(1) — Prepoved pobiranja
drugih nacionalnih davkov, ki imajo značaj prometnih davkov

Pojem „prometni davki“ — Italijanski regionalni
davek na proizvodne dejavnosti)3Zadeva C-275/04: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Belgiji (Neizpolnitev obveznosti države — Zunanji
skupnostni tranzitni postopek
— Uredbi (EGS) št.
2913/92 in 2454/93 — Lastna sredstva Skupnosti —
Dajanje na razpolago — Roki — Zamudne obresti —
Neohranitev in neposredovanje dokazil, ki se nanašajo na
določitev in na dajanje na razpolago lastnih sredstev)6Zadeva C-312/04: Sodba sodišča (prvi senat) z dne 5.
oktobra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti Kraljevini
Nizozemski (Neizpolnitev obveznosti države — Lastna sredstva
Skupnosti — Nezaključeni zvezki TIR — Postopki,
namenjeni pobiranju carin pri uvozu
— Nespoštovanje
— Neizveden prenos ustreznih lastnih sredstev in neplačilo
zamudnih obresti)8Zadeva C-100/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 5.
oktobra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Gerechtshof
te Amsterdam — Nizozemska) — ASM Lithography BV proti
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Zuid/kantoor Roermond
(Carinski zakonik — Določitev carinskega dolga —
Uvozne dajatve na pridobljene proizvode, ki jih določi
udeleženi in jih potrdijo carinski organi
na podlagi člena 121
carinskega zakonika — Dajatve, ki se jih lahko izračuna v
skladu s členom 122(c) carinskega zakonika — Povračilo
preveč pobranega zneska na podlagi člena 236 carinskega zakonika)11Zadeva C-128/05: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 28.
septembra 2006 — Komisija Evropskih skupnosti proti
Republiki Avstriji (Neizpolnitev obveznosti države — Šesta
direktiva o DDV — Podjetja za mednarodni prevoz oseb s
sedežem v drugi državi članici — Letni promet v Avstriji, ki
znaša 22.000 evrov ali manj — Poenostavljeni
postopki za obračunavanje in pobiranje DDV
)12Zadeva C-140/05: Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 5.
oktobra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Unabhängiger
Finanzsenat, Außenstelle Klagenfurt — Avstrija) —
Amalia Valesko proti Zollamt Klagenfurt (Akt o pristopu k Evropski
uniji — Prehodni ukrepi — Priloga XIII —
Obdavčenje — Cigarete iz Slovenije — Uvoz na
avstrijsko ozemlje v osebni prtljagi potnikov — Oprostitev
trošarine, omejena na določene količine
— Možnost
ohraniti količinske omejitve, ki se uporabljajo za uvoz iz tretjih
držav — Direktiva 69/169/EGS)13Zadeva C-150/05: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 28.
septembra 2006 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Rechtbank
s-Hertogenbosch, Nizozemska) — Jean Leon van Straaten proti
državi Nizozemski in Italijanski republiki (Konvencija o izvajanju
Schengenskega sporazuma — Načelo ne bis in idem —
Pojma „ista dejanja“ in „končan sodni postopek“
Izvoz v eno državo in uvoz v drugo državo
Oprostitev obtoženca)14
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih