TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L337, L338, L339, C295 in C296
Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L337 (zakonodaja) –
    2.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1783/2006 z dne 4. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1785/2006 z dne 4. decembra
2006 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih
kvot
, določenih za leto 2007 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.
517/945Uredba Komisije (ES) št. 1786/2006 z dne 4. decembra
2006 o spremembi prilog III B, IV in VI k Uredbi Sveta (ES) št.
517/94 glede tekstilnih kvot za leto 200712
  • L338 (zakonodaja) – 5.12.2006
Odločba Komisije z dne 26. julija 2006 o sprejetju, v imenu
Evropske skupnosti, sprememb prilog V in VIII k Sporazumu med
Evropsko skupnostjo in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki
veljajo za trgovino z živimi živalmi in živalskimi proizvodi

(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 3327) (1)1Sporazum v obliki izmenjave pisem o dogovoru z Novo Zelandijo o
spremembah prilog V in VIII k Sporazumu med Evropsko skupnostjo
in Novo Zelandijo o sanitarnih ukrepih, ki veljajo za trgovino z
živimi živalmi in živalskimi proizvodi3Odločba Komisije z dne 24. avgusta 2006 o spremembi Odločbe
2003/56/ES o zdravstvenih spričevalih za uvoz živih živali in
proizvodov živalskega izvora iz Nove Zelandije
(notificirano
pod dokumentarno številko C(2006) 3708) (1)45
  • L339 (zakonodaja) – 6.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1788/2006 z dne 5. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1789/2006 z dne 5. decembra
2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z
oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1.
januarja do 31. decembra 20073Uredba Komisije (ES) št. 1790/2006 z dne 5. decembra
2006 o odobritvi ukrepov za preverjanje skladnosti s tržnimi
standardi za sveže sadje in zelenjavo, ki se izvajajo v Turčiji
pred uvozom v Skupnost8
  • C295 (informacije in objave) – 5.12.2006
Obvestilo uvoznikom — Uvoz tekstilnih izdelkov in
oblačil v Skupnost po širitvi Evropske unije na Bolgarijo
in Romunijo 1. januarja 20072Seznam pristojnih nacionalnih organov iz Uredbe Sveta (EGS) št.
3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih pravilih za uvoz
nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav3
  • C296 (informacije in objave) – 6.12.2006
Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov25Obvestilo o protidampinških ukrepih za uvoz
parakrezola s poreklom iz Ljudske republike Kitajske30Zavezujoča tarifna informacija


Carinski organi, imenovani za sprejemanje zahtevkov za
izdajo zavezujoče tarifne informacije in za izdajanje zavezujočih
tarifnih informacij
:
Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski
urad, Šmartinska 55, SL-1523 Ljubljana36
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih