TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L34 do L38 / 2006

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L034 (zakonodaja) – 07.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 203/2006 z dne 6. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1  • C030 (informacije in objave) – 07.02.2006


Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških
ukrepov

(notranja pesta za kolesa – Japonska)


2  • L036 (zakonodaja) – 08.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 206/2006 z dne 7. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1  • L038 (zakonodaja) – 09.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 212/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 213/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za perutninsko meso


3


Uredba Komisije (ES) št. 214/2006 z dne 7. februarja
2006 o uvedbi vrednosti na enoto za določitev carinske
vrednosti za nekatero pokvarljivo blago


5


Uredba Komisije (ES) št.
215/2006 z dne 8. februarja 2006 o spremembi Uredbe (EGS) št.
2454/93 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št.
2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti in o spremembi Uredbe (ES)
št. 2286/2003
(1)


11


Uredba Komisije (ES) št. 216/2006 z dne 8. februarja
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2184/1997 o uvrstitvi
določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


15


Uredba Komisije (ES) št. 219/2006 z dne 8. februarja
2006 o odprtju in upravljanju tarifne kvote za uvoz banan z
oznako KN 08030019 s poreklom iz držav AKP za obdobje od 1. marca
do 31. decembra 2006


22


Uredba Komisije (ES) št. 220/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za jajca in jajčne
rumenjake, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


25


Uredba Komisije (ES) št. 221/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi koeficienta znižanja, ki se uporablja v okviru
tarifne podkvote III za navadno pšenico kakovosti,
ki ni visoka kakovost, določene z Uredbo (ES) št.
2375/2002, z uporabo Uredbe (ES) št. 169/2006


27


Uredba Komisije (ES) št. 222/2006 z dne 8. februarja
2006 o izdaji uvoznih dovoljenj za trsni sladkor v okviru
nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov


28


Uredba Komisije (ES) št. 223/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za jajca, ki stopijo v
veljavo 9. februarja 2006


30


Uredba Komisije (ES) št. 224/2006 z dne 8. februarja
2006 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/95


32


Uredba Komisije (ES) št. 225/2006 z dne 8. februarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


34(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih