TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L341 in C297Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L341 (zakonodaja) –
    7.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1793/2006 z dne 6. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Uredba Komisije (ES) št. 1795/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost17Uredba Komisije (ES) št. 1796/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Islandije, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93,
v Evropsko skupnost20Uredba Komisije (ES) št. 1797/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifne kvote za leto 2007 za uvoz nekaterega
blaga s poreklom iz Norveške, pridobljenega s predelavo
kmetijskih proizvodov
iz Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93,
v Evropsko skupnost22Uredba Komisije (ES) št. 1798/2006 z dne 6. decembra
2006 o odprtju tarifnih kvot za leto 2007 za uvoz določenega
blaga s poreklom iz Norveške, izdelanega s predelavo
kmetijskih proizvodov
, ki jih zajema Uredba Sveta (ES) št.
3448/93, v Evropsko skupnost24Uredba Komisije (ES) št. 1800/2006 z dne 6. decembra
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1002/2006, za tržno leto
2006/200729Sklep Sveta z dne 13. novembra 2006 o sklenitvi Protokola o
spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni
strani in Republiko Hrvaško na drugi o tarifnih kvotah za
sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz Hrvaške ali
iz Skupnosti31Protokol o spremembi Stabilizacijsko-pridružitvenega
sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi o
tarifnih kvotah za sladkor in proizvode iz sladkorja s poreklom iz
Hrvaške ali iz Skupnosti33Sklep Komisije z dne 6. decembra 2006 o zaključku ponovne
preiskave za ugotavljanje absorpcije dajatev v zvezi z uvozom
ročnih vozičkov za premeščanje palet in njihovih osnovnih
delov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske46
  • C297 (informacije in objave) – 7.12.2006
Sklepi Sveta o digitalizaciji in spletni dostopnosti
kulturnega gradiva in digitalnem arhiviranju1Obvestilo v zvezi z uporabo v Skupnosti veljavnih
protidampinških, protisubvencijskih in zaščitnih
ukrepov po širitvi z namenom vključitve Republike Bolgarije
in Romunije ter v zvezi z možnostjo pregleda12Obvestilo uvoznikom — Uvoz proizvodov iz Črne gore v
Skupnost13
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih