TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L343 in C298Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L343 (zakonodaja) –
    7.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1802/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave61Uredba Komisije (ES) št. 1804/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi prehodnih ukrepov, ki jih je treba sprejeti
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije v zvezi z rezervo
,
oblikovano v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1043/200564Uredba Komisije (ES) št. 1806/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1613/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom da se upošteva posebni
položaj Laosa glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost69Uredba Komisije (ES) št. 1807/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1614/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega
položaja Kambodže glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost71Uredba Komisije (ES) št. 1808/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1615/2000, ki ureja
odstopanje od Uredbe (EGS) št. 2454/93 glede opredelitve
pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za splošne
sheme preferencialov, z namenom upoštevanja posebnega
položaja Nepala glede izvoza nekaterih tekstilnih izdelkov v
Skupnost73Uredba Komisije (ES) št. 1809/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor, ki se izvaža brez nadaljnje predelave75Uredba Komisije (ES) št. 1810/2006 z dne 7. decembra
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v okviru stalnega javnega razpisa
, določenega z
Uredbo (ES) št. 958/200677Uredba Komisije (ES) št. 1811/2006 z dne 7. decembra
2006 o spremembi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi78Uredba Komisije (ES) št. 1812/2006 z dne 7. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 935/200680Uredba Komisije (ES) št. 1813/2006 z dne 7. decembra
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
936/200681
  • C298 (informacije in objave) – 8.12.2006
Sklep Sveta z dne 7. novembra 2006 o stališču, ki naj ga
zavzame Skupnost v okviru Mednarodnega sveta za tropski les o
podaljšanju Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz
leta 19941
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije
Za pregledovanje Uradnih listov
EU je potrebno uporabiti prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih