TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, št. L47 in C40 iz 17.2.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L047 (zakonodaja) – 17.02.2006


-> Uredba Sveta (ES) št. 267/2006 z dne 30.
januarja 2006 o izvajanju Sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in
členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini
(GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke
republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije,
Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike
Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru
njihovega pristopa k Evropski uniji o dopolnitvi Priloge I k
Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični
nomenklaturi ter skupni carinski tarifi


1


-> Uredba Sveta (ES) št. 268/2006 z dne 14.
februarja 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1212/2005 o
uvedbi dokončnih protidampinških dajatev na uvoz nekaterih
ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


3


-> Uredba Sveta (ES) št. 269/2006 z dne 14.
februarja 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 533/2004 o
ustanovitvi evropskih partnerstev v okviru stabilizacijskega in
pridružitvenega procesa


7


Uredba Komisije (ES) št. 270/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


8


Uredba Komisije (ES) št. 271/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


10


Uredba Komisije (ES) št. 272/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
žit in riža, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi


13


Uredba Komisije (ES) št. 273/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere proizvode iz
sektorja sladkorja
, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi
I k Pogodbi


17


Uredba Komisije (ES) št. 274/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne
proizvode


19


Uredba Komisije (ES) št. 275/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za maslo
v okviru stalnega javnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
581/2004


27


Uredba Komisije (ES) št. 276/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto
mleko v prahu
v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi
(ES) št. 582/2004


29


Uredba Komisije (ES) št. 277/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih
dajatev za melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 17.
februarja 2006


30


Uredba Komisije (ES) št. 278/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi
sladkor brez nadaljnje predelave


32


Uredba Komisije (ES) št. 279/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za sirupe in nekatere
druge sladkorne proizvode
, izvožene v naravnem stanju


34


Uredba Komisije (ES) št. 280/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja
v nekatere tretje države za 19. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


37


Uredba Komisije (ES) št. 281/2006 z dne 16. februarja
2006 o spremembi reprezentativnih cen in zneskov dodatnih
uvoznih dajatev za nekatere proizvode v sektorju sladkorja
, ki
jih določa Uredba (ES) št. 1011/2005, za tržno leto
2005/2006


38


Uredba Komisije (ES) št. 282/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za proizvode, predelane iz
žit in riža


40


Uredba Komisije (ES) št. 283/2006 z dne 16. februarja
2006 v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005


43


Uredba Komisije (ES) št. 284/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi proizvodnih nadomestil za žita


44


Uredba Komisije (ES) št. 285/2006 z dne 16. februarja
2006 o zavrnitvi vlog za izvozna dovoljenja na področju žit za
proizvode s tarifno oznako KN 11010015


45


Uredba Komisije (ES) št. 286/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005


46


Uredba Komisije (ES) št. 287/2006 z dne 16. februarja
2006 v zvezi s ponudbami, prejetimi za uvoz koruze v okviru
natečaja
, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


47


Uredba Komisije (ES) št. 288/2006 z dne 16. februarja
2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično
in rženo moko ter za drobljenec in zdrob


48


Uredba Komisije (ES) št. 289/2006 z dne 16. februarja
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz ječmena, predloženimi v
okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


50


Uredba Komisije (ES) št. 290/2006 z dne 16. februarja
2006 v zvezi s ponudbami za izvoz navadne pšenice,
predloženimi v okviru razpisa, objavljenega v Uredbi (ES) št.
1059/2005


51


Sklep Sveta z dne 30. januarja 2006 o sklenitvi Sporazuma v
obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v
skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma
o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na
seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski
uniji


52


Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega
sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti
na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike
Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske,
Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in
Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski
uniji


54


Sklep Komisije z dne 19. januarja 2006 o sprejetju zaveze v
zvezi s protidampinškim postopkom glede uvoza nekaterih
ulitkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske


59  • C040 (informacije in objave) – 17.02.2006


Obvestilo o izteku nekaterih protidampinških ukrepov


11(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih