TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU št. L55, L56 in C48 iz 25.2.2006


Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


  • L055 (zakonodaja) – 25.02.2006


Uredba Komisije (ES) št. 337/2006 z dne 24. februarja
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št 338/2006 z dne 24. februarja
2006 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo


3


Uredba Komisije (ES) št. 342/2006 z dne 24. februarja
2006 o začetku pregleda Uredbe Sveta (ES) št. 428/2005 o
uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz sintetičnih
rezanih vlaken iz poliestra s poreklom med drugim iz Ljudske
republike Kitajske (pregled za novega izvoznika), odpravi dajatev
na uvoz od enega izvoznika iz te države in uvedbi prijave takšnega
uvoza


14  • L056 (zakonodaja) – 25.02.2006


Uredba Sveta (ES) št. 300/2006 z dne 30. januarja 2006 o
spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi
avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife za določene industrijske
in kmetijske ter ribiške proizvode


1  • C048 (informacije in objave) –
    25.02.2006


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 10. januarja 2006 v
zadevi C-178/03: Komisija Evropskih skupnosti proti Evropskemu
parlamentu, Svetu Evropske unije (Ničnostna tožba — Uredba
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 304/2003 z dne 28.
januarja 2003 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Izbira pravne podlage — Člena 133 ES in 175 ES)


3


Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 1. decembra 2005 v
zadevi C-309/04 (predlog za sprejem predhodne odločbe
Bundesfinanzhof): Fleisch-Winter GmbH & Co. KG proti
Hauptzollamtu Hamburg-Jonas (Izvozno nadomestilo — Pogoj
za odobritev — Goveje meso
— Uredba (EGS) št.
3665/87 — Goveja spongiformna encefalopatija —
Prepoved izvoza — Primerna tržna kakovost — Izvozna
deklaracija — Nacionalni zahtevek za plačilo —
Sankcija)


8(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih