TRINET

Carinske novosti iz Url. EU, št. L001 do L006 – od 4. do 11.01.2006

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49


 • L001 (zakonodaja) – 04.01.2006


Uredba Komisije (ES) št. 1/2006 z dne 3. januarja 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 2/2006 z dne 3. januarja 2006 o
določitvi proizvodnih in uvoznih cen Skupnosti za nageljne in
vrtnice z namenom uporabe uvoznega režima za nekatere cvetličarske
proizvode s poreklom iz Jordanije


3 • L002 – (zakonodaja) –
  05.01.2006


Uredba Komisije (ES) št. 3/2006 z dne 4. januarja 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 4/2006 z dne 4. januarja 2006 o
določitvi koeficienta znižanja, ki se uporabi v okviru tarifne
podkvote III za navadno pšenico
, ki ni visoke
kakovosti, v skladu z uredbo (ES) št. 2375/2002


3 • L003 (zakonodaja) –
  06.01.2006


Uredba Komisije (ES) št. 5/2006 z dne 5. januarja 2006 o
določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 7/2006 z dne 5. januarja 2006 o
izdaji izvoznih dovoljenj sistema B za sadje in zelenjavo
(jabolka)


6


Uredba Komisije (ES) št. 8/2006 z dne 5. januarja 2006 o
določitvi reprezentativnih cen in dodatnih uvoznih dajatev za
melaso v sektorju sladkorja
, v uporabi od 6. januarja 2006


7


Uredba Komisije (ES) št. 9/2006 z dne 5. januarja 2006 o
določitvi izvoznih nadomestil za beli sladkor in surovi sladkor
brez nadaljnje predelave


9


Uredba Komisije (ES) št. 10/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi najvišjega nadomestila za izvoz belega
sladkorja v nekatere tretje države
za 16. delni razpis, izdan
v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št.
1138/2005


11


Uredba Komisije (ES) št. 11/2006 z dne 5. januarja 2006
v zvezi s ponudbami za uvoz sirka v okviru natečaja,
razpisanega v Uredbi (ES) št. 2094/2005


12


Uredba Komisije (ES) št. 12/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 2093/2005


13


Uredba Komisije (ES) št. 13/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi največjega znižanja uvozne dajatve za koruzo v
okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1809/2005


14


Uredba Komisije (ES) št. 14/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in
rženo moko ter za drobljenec in zdrob


15


Uredba Komisije (ES) št. 15/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za ječmen
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES) št. 1058/2005


17


Uredba Komisije (ES) št. 16/2006 z dne 5. januarja 2006
o določitvi najvišjega izvoznega nadomestila za navadno
pšenico
v okviru natečaja, razpisanega v Uredbi (ES)
št. 1059/2005


18 • L004 (zakonodaja) –
  07.01.2005


Uredba Komisije (ES) št. 17/2006 z dne 6. januarja 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 19/2006 z dne 6. januarja 2006
o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 747/2001 glede tarifnih
kvot Skupnosti za nekatere kmetijske proizvode s poreklom iz
Jordanije


7


Uredba Komisije (ES) št. 20/2006 z dne 6. januarja 2006
o spremembah uvoznih dajatev v sektorju žit, v uporabi od
7. januarja 2006


10 • L005 (zakonodaja) –
  10.01.2005


Uredba Komisije (ES) št. 21/2006 z dne 9. januarja 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Odločba Komisije z dne 9. januarja 2006 o nekaterih zaščitnih
ukrepih v zvezi z uvozom perja iz nekaterih tretjih držav
(notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 33) (1)


17 • C005 (informacije in objave) –


Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda
protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz koles s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske


2 • L006 (zakonodaja) – 11.
  01.2006


Uredba Komisije (ES) št. 24/2006 z dne 10. januarja 2006
o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje
vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave


1


Uredba Komisije (ES) št. 29/2006 z dne 10. januarja 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta
in Sveta o carinskih kodah za bromoklorometan


27


Uredba Komisije (ES) št. 30/2006 z dne 10. januarja 2006
o določitvi cene neprečiščenega bombaža na svetovnem
trgu


29


Uredba Komisije (ES) št. 31/2006 z dne 10. januarja 2006
o zahtevkih za uvozna dovoljenja za riž s poreklom iz Egipta
v okviru tarifne kvote za leto 2006, določene z Uredbo (ES) št.
955/2005


30


Uredba Komisije (ES) št. 32/2006 z dne 10. januarja 2006
o izdaji uvoznih dovoljenj za sveže, hlajeno ali zamrznjeno
goveje meso visoke kvalitete


31 • C006 (informacije in objave) –
  11.01.2006


Obvestilo o začetku protidampinškega postopka glede
uvoza barvnih televizijskih slikovnih katodnih cevi s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, Republike Koreje, Malezije in Tajske


2(1) Besedilo velja za EGPPovezave:Uradni
list Evropske unije
:


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat ReaderPrenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih