TRINET

Carinski tečaj za mesec januar 2005


Tečajna lista Banke Slovenije, ki se uporablja od 01.01.2005






Tečajna lista št. 250 / 22.12.2004.

Tečaji veljajo od 23.12.2004 od 00.00 ure dalje
















































































































































Država



Valuta



Enota



Za devize -srednji



oznaka



širfa








EMU



978



EUR



1



239,7603








Avstralija



036



AUD



1



137,4063








Kanada



124



CAD



1



145,8840








Hrvaška



191



HRK



1



31,7143








Češka



203



CZK



1



7,8450








Danska



208



DKK



1



32,2471








Madžarska



348



HUF



1



0,9765








Japonska



392



JPY



1



1,7197








Norveška



578



NOK



1



28,9405








Slovaška



703



SKK



1



6,1858








Švedska



752



SEK



1



26,6022








Švica



756



CHF



1



155,4060








Vel. Britanija



826



GBP



1



343,2994








ZDA



840



USD



1



179,5419








Poljska



985



PLN



1



58,5495













Izvleček iz zgoraj naveden Uredbe komisije 2454/93:


člen 169


1. Če so elementi za določitev carinske vrednosti blaga v času
tega določanja izraženi v drugi valuti, kakršna je valuta
države članice, v kateri poteka vrednotenje blaga, se za določitev te
carinske vrednosti v valuti zadevne države članice uporabi menjalni
tečaj, zabeležen predzadnjo sredo meseca in objavljen istega
ali naslednjega dne.


2. Menjalni tečaj, ki je bil zabeležen predzadnjo sredo meseca, se
uporablja cel naslednji mesec, razen če ga nadomesti tečaj, ki se
določi v skladu z določbami člena 171.


3. Če se menjalni tečaj ne zabeleži predzadnjo sredo v skladu z
odstavkom 1, ali če se zabeleži in se ne objavi istega ali
naslednjega dne, se zadnji tečaj, ki je zabeležen in objavljen za to
valuto v preteklih štirinajstih dneh, šteje za tečaj,
zabeležen to sredo.


člen 170


Če se menjalni tečaj ne more določiti v skladu z določbami člena
169, določi menjalni tečaj, ki se uporablja zaradi izvajanja člena 35
zakonika, zadevna država članica; ta kar najbolj dejansko izraža
tekočo vrednost te valute v trgovinskih transakcijah, izraženo v
valuti te države članice.


člen 171


1. Če se menjalni tečaj, zabeležen zadnjo sredo v mesecu in
objavljen istega ali naslednjega dne, za 5 ali več odstotkov
razlikuje od tečaja, določenega v skladu s členom 169 z začetkom
veljave naslednji mesec, nadomesti slednjega od prve srede tega
meseca kot tečaj, ki se uporablja zaradi izvajanja člena 35 zakonika.


2. Če se menjalni tečaj v obdobju uporabe, naveden v prejšnjih
določbah, ki je zabeležen v sredo in objavljen tega ali naslednjega
dne, za 5 ali več odstotkov razlikuje od tečaja, ki se uporablja v
skladu z določbami tega poglavja, nadomesti slednjega in začne
veljati naslednjo sredo kot tečaj, ki se uporablja zaradi izvajanja
člena 35 zakonika. Ta nadomestni tečaj ostane v veljavi do konca
tekočega meseca, razen če ga v skladu s prvim stavkom tega odstavka
nadomesti drug tečaj.


3. Če se v državi članici menjalni tečaj ne zabeleži v sredo ali
če se zabeleži in se ne objavi istega ali naslednjega dne, se za
zabeleženi tečaj zaradi izvajanja odstavkov 1 in 2 v tej državi
članici šteje tečaj, ki je bil nazadnje zabeležen in objavljen
pred to sredo.



Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih