TRINET

Dodatne dajatve na izdelke iz Združenih držav Amerike ter nekatere izdelke iz jekla

 

Evropska komisija je uvedla dodatne carine za nekatere izdelke s poreklom iz Združenih držav Amerike ter dodatne zaščitne carine za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla:
 
  • uvedba dodatnih carin v zvezi z nekaterimi izdelki s poreklom iz Združenih držav Amerike (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/724 oz 2018/886)
  • uvedba začasnih zaščitnih ukrepov za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1013) 

 

 

1.) Dodatne carine za nekatere izdelke s poreklom iz Združenih držav Amerike

 

Za izdelke iz Priloge 1 uredbe 2018/886 se uvede dodatna dajatev (A00) v višini 25%. Ukrep velja od 22.6.2018 dalje:
 
  • Ukrep 695 – Dodatne carine
 
Izjeme (4.člen uredbe)
 
Za izdelke, navedene v prilogah, za katere je bilo pred dnem začetka veljavnosti te uredbe izdano uvozno dovoljenje z oprostitvijo ali zmanjšanjem dajatev, dodatne dajatve ne veljajo.
 
Za izdelke, navedene v prilogah, za katere lahko uvozniki dokažejo, da so bili izvoženi iz Združenih držav v Unijo pred datumom, ko se je za zadevni izdelek začela uporabljati dodatna dajatev, dodatne dajatve ne veljajo. V tem primeru se v polje 44 carinske deklaracije vpiše šifro 3P010:
 
  • 3P010 – izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna carina) ne uporablja (člen 4, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/724)
(v tem primeru se v polju 47 dodatna dajatev A00 v višini 25% ne obračuna)

 

 

2.) Dodatne zaščitne carine za nekatere izdelke iz jekla

 

Za izdelke iz Priloge 1 uredbe 2018/1013 se uvedejo tarifne kvote za uvoz v Unijo za obdobje 200 dni od začetka veljavnosti te uredbe. Kadar je ustrezna tarifna kvota izčrpana ali kadar se za uvoz določenih kategorij izdelkov ne uporablja ustrezna tarifna kvota, se zaračuna dodatna dajatev (A20) po stopnji 25 %.  Uredba začne veljati 19. julija 2018:
 
  • ukrep 122 – Nepreferencialna tarifna kvota
  • ukrep 696 – Dodatne carine (zaščitne)
 
 
Izjeme (4.člen uredbe)
 
Uvoz izdelkov iz kategorij, navedenih v členu 1, ki so na dan začetka veljavnosti te uredbe že na poti v Unijo in njihovega namembnega kraja ni mogoče spremeniti, se ne vključi v tarifne kvote, za te izdelke pa se tudi ne uporablja dodatna dajatev iz člena 1, ampak se lahko sprostijo v prosti promet. V tem primeru se v polje 44 carinske deklaracije vpiše šifro 3P011:
 
  • 3P011 – izdelek za katerega se dodatna dajatev (dodatna carina – zaščitna) ne uporablja (člen 4, izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1013)
(uporaba kvote v tem primeru ni potrebna v polju 47 se dodatna dajatev A20 v višini 25% ne obračuna)
 

 

 

3.) Izračun dajatev v TLM

 

Za pravilen izračun dajatev v polju 47 uporabite ukaz Izračun carina (ukaz Izračun TLM trenutno namreč ne upošteva šifer 3P010 oz. 3P011 in je potrebno v tem primeru “ročno” popraviti (brisati) dodatno dajatev)

 

 

 

 


Povezave:

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

 

Ljubljana, 27. julij 2018

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih