TRINET

Dopolnitve dovoljenj za imetnike carinskih poenostavitev

I. Vključitev v sistem NCTS


Pooblaščeni prejemniki in pooblaščeni pošiljatelji
bodo morali po vstopu Slovenije v EU komunicirati s carinskimi organi
z uporabo sistema za računalniško izmenjavo podatkov.


V skladu s prvim odstavkom 404. člena oziroma prvim odstavkom 408.
a člena Izvedbene uredbe lahko namreč osebe, ki izpolnjujejo tudi
ostale pogoje, pridobijo status pooblaščenega pošiljatelja
oziroma pooblaščenega prejemnika le pod pogojem, da vlagajo
tranzitne deklaracije in komunicirajo s carinskimi organi z uporabo
računalniške izmenjave podatkov. Ta aplikacija se zahteva v
okviru novega tranzitnega sistema Skupnosti, t.i. NCTS (New
Computerised Transit System).


Imetniki veljavnih dovoljenj, ki želijo obdržati status
pooblaščenega pošiljatelja oziroma prejemnika, morajo
vložiti zahtevek za dopolnitev obstoječega dovoljenja pooblaščenega
pošiljatelja/prejemnika. Glavni pogoj za dopolnitev dovoljenja
je uspešno izvedeno testiranje programske opreme za NCTS.
Testiranja bo izvajal Sektor za informatiko GCU in po uspešnem
testiranju izdal ustrezno soglasje. Šele po pridobitvi tega
soglasja se lahko dopolni dovoljenje za pooblaščenega
pošiljatelja/prejemnika.


Vlogo za testiranje NCTS sporočil lahko prenesete od tukaj.


II. Dopolnitev veljavnih dovoljenj


Postopek dopolnitve veljavnega dovoljenja za pooblaščenega
pošiljatelja/prejemnika • Podjetje vloži zahtevek za dopolnitev dovoljenja za
  pooblaščenega pošiljatelja oziroma prejemnika pri
  Generalnem carinskem uradu, Sektor za carinske in davčne postopke.
  Zahtevek za dopolnitev se taksira z upravno takso iz tarifne
  številke 1 v višini 850 SIT in iz tarifne številke
  45/3 ZUT v povezavi s op. 3 v višini 9350 SIT.Zahtevek za dopolnitev se vloži na obrazcih, ki so na razpolago na
spletni strani Carinske uprave
http://carina.gov.si/slov/navodila/navodila.htm,
in sicer:Zahtevke v Wordu lahko prenesete s spletne
strani Carinske uprave
, ali od tukaj:
Imetniki Knjigovodskih vpisov:


Imetniki Poenostavljenega postopka deklariranja blaga

Status Pooblaščenega pošiljatelja (TRANZIT)

III. Postopek dopolnitve dovoljenja pooblaščenega
pošiljatelja/prejemnika za potrebe NCTSSektor za carinske in davčne postopke zaradi izvedbe testiranja
odstopi zahtevek in prijavnico za elektronsko izmenjavo podatkov
Sektorju za informatiko, ki v sodelovanju s podjetjem izvede
testiranje programske opreme. • Po zaključku postopka testiranja GCU, Sektor za informatiko,
  da soglasje za elektronsko izmenjavo podatkov za namene NCTS in s
  številko soglasja potrdi ustrezno točko zahtevka za
  dopolnitev dovoljenja. Zahtevek se nato ponovno odstopi Sektorju za
  carinske in davčne postopke, ki o njem odloči.Postopek pridobitve novega dovoljenja za pooblaščenega
pošiljatelja/prejemnika je smiselno enak, pri čemer se
preverjajo še ostali pogoji za izdajo dovoljenja in se plača
upravna taksa iz tarifne številke 1 ZUT v višini 850
SIT in iz tarifne številke 45/3 ZUT višini 93.500 SIT.


IV. Novi zahtevki za uporabo skupnega zavarovanja v tranzitnih
postopkih


Imetniki dovoljenja za uporabo skupnega zavarovanja, ki jim je
bilo dovoljenje izdano pred 1. 5. 2004, morajo vložiti zahtevke za
spremembo obstoječega dovoljenja za uporabo skupnega zavarovanja, če
bodo želeli uporabljati to dovoljenje še po 01. 05. 2004. V
nasprotnem primeru uporaba skupnega zavarovanja ne bo več mogoča.


Podrobna navodila
in zahtevek
lahko prenesete od tukaj.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih