TRINET

Dopolnitve pojasnila o pristopu R. Hrvaške k CEFTA


 • akt. št. 546-06/14-1/2003/0740-001, z dne 16.5.2003.
  1. maja 2003 je stopil v veljavo Sporazum o prosti trgovini med
  Hrvaško in Litvo. V skladu z določbami Protokola 7a, se lahko
  od uveljavitve navedenega sporazuma med Hrvaško in Litvo
  lahko uporablja tudi kumulacija z materiali s poreklom iz Litve.
  Dopolnjen je prvi odstavek 7. točke. Novost je tudi izpolnjevanje
  polja 2 potrdila EUR.1. Pojasnilu je dodana enajsta točka.


 • akt. št. 546-06/14-1/2003-0740-001, z dne 1.7.2003. Od
  1.julija 2003 je v veljavi Sporazum o prosti trgovini med Hrvaško
  in Turčijo. Seznamu držav iz sistema PEK, ki jim Protokol 7a
  dovoljuje intra-CEFTA kumulacijo, se državam članicam EFTA, Evropske
  Skupnosti, Litvi, pridruži tudi Turčija.POJASNILO št. 4/2003

(neuradno prečiščeno)

Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
56/99,
52/2002)
izdaja generalni direktor Carinske
uprave Republike Slovenije


POJASNILO O UVELJAVITVI UREDBE O PRISTOPU REPUBLIKE HRVAŠKE
K SREDNJEEVROPSKEM SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI (CEFTA) 1. Sporazum o pristopu Republike Hrvaške k
  Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) je bil podpisan
  5. decembra 2002 in se je pričel uporabljati 1. 3. 2003.
 1. V Uradnem listu RS št.
  23/2003
  , z dne 06. 03. 2003, je na podlagi Zakona o ratifikaciji
  Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskemu
  sporazumu o prosti trgovini (CEFTA) objavljena Uredba o spremembah
  in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Srednjeevropskega sporazuma o
  prosti trgovini (CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št.
  11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA.


  V istem Uradnem listu je objavljen tudi Sporazum o pristopu
  Republike Hrvaške k Srednjeevropskem sporazumu o prosti
  trgovini (CEFTA), katerega sestavni del je Protokol 7a; ta vsebuje
  pravila o poreklu, ki se uporabljajo pri trgovanju s Hrvaško
  in tudi v primeru trgovanja z drugimi pogodbenicami CEFTE, če je
  izdelek pridobljen na osnovi kumulacije s Hrvaško.
 1. Glede na to, da Republika Hrvaške ni vključena v
  sistem panevropske kumulacije (PEK) porekla blaga, se pri trgovanju
  znotraj CEFTE uporabljata oba protokola o poreklu: dosedanji
  Protokol 7 in novi Protokol 7a, ki je vezan samo na Sporazum o
  pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskem sporazumu o
  prosti trgovini (CEFTA).


  Podobnosti in razlike med Protokolom 7 in Protokolom 7a
 1. Protokol 7a je skoraj identičen Protokolu 7, razlikujeta se
  le v členih s številkami: 4., 17., 18., 19. in 21.


 2. 4. člena obeh protokolov se bistveno razlikujeta. Tu so
  navedene države, s katerimi se lahko kumulira.


  Uporaba Protokola 7 (ki je vgrajen v sistem PEK)
 1. Sedem starih držav CEFTE ga uporabljamo še naprej,
  kadar trgujemo z blagom, ki ima status blaga s poreklom ene od
  držav, vključenih v sistem PEK.


  Primer:


  Ob izvozu vozila Clio na Madžarsko je avto s poreklom iz
  Slovenije v skladu s Protokolom 7 in EUR. 1 ali izjava na računu
  ostaneta nespremenjena.


  Uporaba Protokola 7a (intra-CEFTA kumulacija)
 1. Protokol 7a dovoljuje samo intra-CEFTA kumulacijo,
  razširjeno na uporabo kumulacije z materialom iz vseh tistih
  držav sistema PEK, s katerimi bo Hrvaška uporabljala sporazum
  o prosti trgovini (trenutno so to Evropska Skupnost, države članice
  EFTA, Litva in Turčija)
  .


  Primer 1:


  Ob izvozu vozila Clio na Hrvaško je avto s poreklom iz
  Slovenije v skladu s Protokolom 7a in zato mora biti na potrdilu
  EUR. 1 v polju 7 opomba KUMULACIJA – HRVAŠKA oziroma mora
  biti izjava izvoznika (Revoz, d. d.) na računu:


  Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo
  carinskih organov št. 61/067/98) izjavlja, da, razen če ni
  drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno slovensko
  poreklo, KUMULACIJA – HRVAŠKA
  .


  Primer 2:


  Ob uvozu moške obleke, narejene v firmi RIO z Reke na
  Hrvaškem iz tkanine s poreklom iz Evropske skupnosti, mora
  hrvaški izvoznik na EUR.1 v polje 7 vpisati opombo KUMULACIJA
  – HRVATSKA oziroma se mora izjava, če je v hrvaškem
  jeziku, glasiti:


  Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom izjavljuje da su,
  osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi hrvatskog
  preferencijalnog podrijetla, KUMULACIJA – HRVATSKA
  .


  Opomba v polju 7 na EUR.1 ali besedilo izjave na računu mora biti
  v jeziku, v katerem je že sicer napisan dokument.


  Prehodno obdobje za blago v tranzitu ali skladišču
 1. Da v prehodnem obdobju ne bi prihajalo do zastojev, se blago
  s poreklom v skladu s starimi bilateralnimi sporazumi med
  pogodbenicami, ki se na datum začetka veljavnosti Sporazuma o
  pristopu Republike Hrvaške k Srednjeevropskem sporazumu o
  prosti trgovini (CEFTA) nahaja na carinskem območju ene od držav
  pogodbenic, šteje, kot da je blago s poreklom v skladu s
  Protokolom 7a, in naknadno izdajanje novih dokazil o poreklu ni
  potrebno.


  Pooblaščeni izvozniki
 1. Carinski uradi naj opozorijo pooblaščene izvoznike s
  svojega območja na novi Protokol 7a ter na razlike med panevropsko
  in intra-CEFTA kumulacijo. Opozoriti jih morajo tudi na dopolnjeno
  besedilo izjave izvoznika na računu (KUMULACIJA – HRVAŠKA).


  Dopolnitve dovoljenj za pooblaščene izvoznike niso
  potrebne.


  Plačilo carine v skladu s 15. členom Protokola 7a
 1. Pred izdajo dokazila o slovenskem preferencialnem poreklu v
  skladu s Protokolom 7a je potrebno v skladu s 15. členom Protokola
  7a plačati carino za vse uporabljene materiale brez porekla.


 2. Polje 2 na potrdilu EUR.1 se izpolni tako, da se na
  zgornji črtici navede ime države izdaje potrdila in na spodnji
  črtici ime države prejemnice.
  Primer: Slovenija
  Hrvaška


  Viri.: Generalni carinski urad:
 • Pojasnilo
  o uveljavitvi uredbe o pristopu Republike Hrvaške k
  Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini
  (CEFTA) –
  Pojasnilo CURS, št. 4/2003


 • Dopolnitev pojasnila o pristopu Republike Hrvaške k
  Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini (CEFTA); “vsi
  carinski uradi”, akt št. akt. št.
  546-06/14-1/2003/0740-001, z dne 16.5.2003,


 • Dopolnitev pojasnila o pristopu Republike Hrvaške k
  Srednjeevropskem sporazumu o prosti trgovini (CEFTA); “vsi
  carinski uradi”, akt št. akt. št.
  546-06/14-1/2003/0740-001, z dne 1.7.2003.


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih