TRINET

Dopolnjena uredba o avtonomnem ukrepu znižanja (kontingent 4007)

Uredba o dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali
ukinitve carinskih stopenj za določeno blago


1. člen


V uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih
stopenj za določeno blago (Uradni list RS, št. 116/02,
27/03
in 49/03)
se v prilogi:  1. za besedilom


“8477 30 00


– Stroji za oblikovanje s pihanjem


pr

– Drugi stroji za oblikovanje:”

doda besedilo, ki se glasi:
“8477 51 00


– – za oblikovanje ali protektiranje plaščev ali za
oblikovanje zračnicpr”


  1. za tarifno oznako 8518 80 99 in pripadajočim besedilom doda
    besedilo, ki se glasi:
“8515 90


– Deli:

8515 90 90


– – drugi:

8515 90 90 10


– – – gorilnik za avtomatizirano varjenje z električnim oblokompr


8515 90 90 20


– – – sestavni deli gorilnika za avtomatizirano varjenje z
električnim oblokom (povezni paket, vrat gorilnika, plinska šoba,
kontaktna šoba, izolirna puša, naletno stikalo)pr”

2. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 424-14/2000-18


EVA 2003-2111-0086

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih