TRINET

Elektronska izmenjava spremnih dokumentov – ePriloge

 

 

1.) Elektronska izmenjava spremnih dokumentov – ePriloge

 

V skladu z novim Pravilnikom o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Ur.l. RS št. 50/2016), ki velja od 30.07.2016 dalje, se pri izvajanju carinskih formalnosti vse carinske deklaracije, deklaracije za začasno hrambo, obrazce, obvestila in zahtevke vloži elektronsko preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje FURS.

 

Spremne dokumente, ki so potrebni za izvedbo carinskih formalnosti, se lahko vloži:

 • elektronsko (v obliki xml sporočila)
 • po elektronski pošti na uraden elektronski naslov FURS
 • v papirni obliki (na zahtevo carinskega organa ali če je s posebnim predpisom tako določeno)

Pomembno!

Od 01.10.2016 dalje bo potrebno skladno z obvestilom na spletni strani FURS spremne dokumente za uvozne carinske deklaracije vložiti elektronsko preko sistema ePrilog.

 

V programski opremi Trinet TLM smo pripravili nov modul ePriloge, ki omogoča elektronsko vlaganje spremnih dokumentov k carinski deklaraciji preko elektronskih sporočil v skladu s Katalogom elektronskih sporočil za ePriloge, ki je objavljen na spletni strani carine. Vsa poslana sporočila so v xml obliki, elektronsko podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom ter šifrirana z digitalnim potrdilom.

 

Pomembno!

Pred začetkom vlaganja spremnih dokumentov je potrebno na spletnem portalu eCarina dodati novo področje e-poslovanja: Vlaganje ePrilog in nato obvestiti carinski helpdesk (sd.fu@gov.si), da novo področje vključi v produkcijo.

 

Za elektronsko vlaganje spremnih dokumentov je potrebno namestiti verzijo 3.94.0.9007 (oz. višjo).

 

2.) Modul Uvoz – AIS

 

V modulu Uvoz – AIS je dodan nov ukaz ePriloge, ki omogoča elektronsko vlaganje spremnih dokumentov k uvozni carinski deklaraciji.

Za vnos oz. pošiljanje spremnih listin najprej v seznamu deklaracij poiščite deklaracijo in nato izberite ukaz ePriloge.

 

 

 

 

2.1.) Vnos prilog

 

Ukaz ePriloge odpre dokument za pošiljanje prilog na carino. Na zavihku Spremne liste se prikaže seznam vseh šifer spremnih listin, ki so vpisane v deklaraciji v polju 44 (izločene so tiste šifre, za katere ni dovoljeno pošiljati prilog, npr. 3CV01):

 

 

 

Opis posameznih polj:

 • Imenovanje: 0 – priloga velja za vsa imenovanja deklaracije, 1 – priloga je vpisana na prvem imenovanju (polje izpolni program)
 • R44 – šifra in opis: priloga iz polja 44 (polje izpolni program)
 • Datoteka: spremno listino se doda z ukazom Naloži datoteko. Spremne listine morajo biti v predpisanem tipu (pdf, xls, xlsx ali xml).
  • Pot: lokacija priložene datoteke na strežniku (polje izpolni program)
  • Velikost (kB): velikost priložene datoteke (polje izpolni program). Skupna velikost vseh priloženih datotek ne sme presegati 10MB!
 • ePriloga – tip:
  • tip priloge (polje izpolni program)
  • Naziv: v to polje se vpiše naziv priloge (program vpiše ime priložene datoteke)
  • Opomba: prostor za vpis morebitnih opomb
 • Pošlji v RIP: polje vključeno / polje izključeno (pri morebitnem ponovnem pošiljanju lahko posamezno prilogo, ki je bila npr. poslana že pri prvem pošiljanju izključimo iz pošiljanja)

 

 

2.2.) Pošiljanje prilog na carino

 

Spremne listine se pošlje na carino z ukazom Shrani in Pošlji (na carino se pošlje sporočilo SIP400).

Če so poslane priloge pravilne, so sprejete v informacijski sistem carine (prejeto sporočilo SIP441, izpiše se datum sprejema).

V primeru napak bodo spremne listine zavrnjene (prejeto sporočilo SIP442, izpiše se datum zavrnitve, možno je pregledati seznam napak). Priloge je potrebno popraviti in ponovno poslati na carino.

 

 

 


 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

 

Pripravil: Tomaž Leban

Ljubljana, 7. september 2016

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih