Finance

Programski paket Finance pokriva delo s finančnimi dokumenti.

Glavne značilnosti:

 • prenos podatkov v računovodske sisteme:

  • Grad

  • Hermes

  • Navision

  • Opal

  • Pantheon

  • SAOP

  • Vasco ...

 • elektronska izmenjava podatkov:

  • davčno potrjevanje gotovinskih računov

  • UJP - uporabnik javnega proračuna

 
Finance

Vhodni računi

Modul Vhodni računi se uporablja za evidenco vhodnih (prejetih) računov. Vhodni račun povežemo na posamezno pozicijsko mapo in s tem kreiramo pozicijsko razliko (strošek). Preko postavk lahko en vhodni račun porazdelimo na več pozicijskih map.Glavne značilnosti:

 • priprava podatkov za različne računovodske sisteme

 • evidenca izdanih plačil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • povezava s pozicijsko mapoFinance

Izhodni računi

Modul Izhodni računi je namenjen izdajanju računov. Na voljo imamo več vrst dokumentov: račun, dobropis, devizni račun, predračun, zbirni račun ... Izhodni račun lahko povežemo na posamezno pozicijsko mapo in s tem kreiramo pozicijsko razliko (prejemek).Glavne značilnosti:

 • obračunski list

 • priprava podatkov za različne računovodske sisteme

 • računalniška izmenjava podatkov:

  • davčno potrjevanje gotovinskih računov

  • UJP - uporabnik javnega proračuna

 • evidenca prejetih plačil

 • šifrant pogodb, kjer lahko vnaprej določimo pravila, ki veljajo pri izdelavi računa, predvsem artikle in cene

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • povezava s pozicijsko mapo

 • avtomatsko obveščanje strank ob izdaji računa


Pozicijsko razliko si lahko pogledamo v modulu Tranzitorij. Evidenca prejetih plačil je vidna preko modula Plačila.Finance

Plačila

Modul Plačila se uporablja za vodenje evidence:

 • izdana plačila za prejete račune

 • prejeta plačila za izdane račune

Poleg ročnega vnosa omogoča tudi zajem podatkov iz datototeke (elektronska banka).Glavne značilnosti:

 • evidenca izdanih plačil

 • evidenca prejetih plačil

 • zajem podatkov iz zunanjih virov (elektronska banka)


Modul je neposredno povezan z moduli Prejeti računi, Izdani računi in Tranzitorij.Finance

Blagajna

Modul Blagajna omogoča blagajniško poslovanje oz. vodenje blagajniških dnevnikov. Uporablja se pri mejnem poslovanju.Glavne značilnosti:

 • začetek/konec dela

 • evidenca transakcij

 • blagajniški dnevnikFinance

Tranzitorij - pozicijska razlika

Z modulom Tranzitorij je omogočen vpogled v pozicijsko razliko. Pozicijska razlika je finančni rezultat na enem poslu oziroma pozijski mapi in predstavlja razliko med vsemi vhodnimi dokumenti (stroški) in izdanimi fakturami (prejemki). S tem inštrumentom ugotavljamo stopnjo donosnosti posameznega posla.Glavne značilnosti:

 • pregled izdanih plačil

 • pregled prejetih plačil

 • pregled pozicijske razlike


Modul je neposredno povezan z moduli Pozicijska mapa, Prejeti računi, Izdani računi in Plačila.