Luka Koper - novosti pri poslovanju s praznimi zabojniki (Edi center 2)


 
 
Luka Koper je uvedla novosti pri poslovanju s praznimi zabojniki na območju pristanišča.
 
 
Od danes dalje morajo imeti vsi prazni zabojniki pred vstopom oz. pred izstopom iz Luke Koper urejeno:
 
 • prednajavo s strani ladjarja oziroma agenta ladjarja (sporočilo COPARN).
 • sledi izdelava luške dispozicije ter najava prevoznega sredstva (kamion - VBS oz. vagon - razvag).

Pri vlaganju luških dispozicij za prazne zabojnike je dodana nova kontrola, ki preverja prednajavo zabojnikov: dispozicije brez ustrezne prednajave bodo zavrnjene z napako: R0 - NEUREJEN PREADVICE CNT. V tem primeru je potrebno pri ladjarju ali agentu ladjarja preveriti, ali so za navedene zabojnike v dispoziciji urejene prednajave (ladjar oz. agent ladjarja mora posredovati sporočilo COPARN v luški informacijski sistem Edi Center 2). 

 

Pregled možnih scenarijev:
 
 • Kamion - vhod praznega kontejnerja
  •    COPARN - DVH - VBS
 • Vagon - vhod praznega kontejnerja
  •    COPARN - DVH - eRazvag (vhodni)
 • Kamion - izhod praznega kontejnerja
  •    COPARN - DIZ - VBS
 • Vagon - izhod praznega kontejnerja
  •    COPARN - DIZ - eRazvag (izhodni)

 

Primer:

 

 


 

Ljubljana, 23. oktober 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

 

 

 

Sorodne novice