Nova TLM verzija 3.124.6.11821

#TLM

 

Uporabnike programske zbirke Trinet TLM obveščamo, da je na voljo nova različica programske zbirke, in sicer 3.124.6.11821.

Predlagamo, da posodobitev naredite v delovnem času med 8.00 in 16.00 uro.

 

Opis novosti (glede na predhodno verzijo 3.124.4.11769 ---> 3.124.6.11821)

 

1.) Modul EMCS dokument:

  • dodane so novosti povezane z uvedbo EMCS faze 3.4
  • v EMCS dokumentu sta dopolnjena podatkovna elementa »Dokument potrdilo« in »Tovorek«
  • v polju Potrdilo dokumenta sta dodani polji Vrsta dokumenta in opis (sklic dokumenta): vrsto priloge trošarinskemu dokumentu je zdaj možno izbrati iz šifranta 
  • v polju Tovorki je poleg vrste in števila tovorkov dodano še polje Oznaka za vpis oznake tovorkov (obvezna uporaba v primeru, ko je več postavk vključenih v isto skupino tovorkov: v tem primeru se število tovorkov vpiše v prvem zapisu, v naslednjem pa se vpiše število tovorkov 0, v polje Oznaka pa se vpisuje oznake posameznih tovorkov)  

2.) Modul Fakturiranje:

  • odpravljene so težave pri uporabi filtrov

 

 

Povezave:

 


Za dodatne informacije se lahko obrnete na naš oddelek za pomoč uporabnikom: helpdesk@trinet.si

Napake, vprašanja in predloge lahko sporočite tudi s pomočjo obrazca: Prijava napak, predlogov, vprašanj

 

Ljubljana, 14. februar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.