Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L001 do L004I / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 1 (zakonodaja) – 3. januar 2020

Sklep št. 2/2019 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 17. decembra 2019 o razrešnici direktorju Tehničnega središča za sodelovanje v kmetijstvu in na podeželju (CTA) glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2018 [2020/1]

1

Sklep št. 3/2019 Odbora veleposlanikov držav AKP-EU z dne 17. decembra 2019 o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU [2020/2]

3

  • L 2 (zakonodaja) – 6. januar 2020

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/5 z dne 19. decembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (ZOP))

11

  • C 2 (informacije in objave) – 6. januar 2020

2020/C 2/01 - Obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka uporablja v svojih operacijah glavnega refinanciranja: 0,00 % 1. januar 2020 — Menjalni tečaji eura

1

  • L 3 (zakonodaja) – 6. januar 2020

Sklep št. 2/2019 Skupnega odbora Evropske unije in Švice za zračni promet, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu, z dne 10. decembra 2019 o nadomestitvi Priloge k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prometu [2020/6]

1

  • L 4 (zakonodaja) – 8. januar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/7 z dne 19. decembra 2019 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša (Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence (ZOP))

1

  • L 004I (zakonodaja) – 8. januar 2020

Izvedbena Uredba Sveta (EU) 2020/8 z dne 7. januarja 2020 o izvajanju člena 12(1) Uredbe (EU) 2017/1770 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

1

Izvedbeni Sklep Sveta (SZVP) 2020/9 z dne 7. januarja 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

7

  • C 4 (informacije in objave) – 8. januar 2020

2020/C 4/01 - Obvestilo posameznikom, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775, kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/9, in Uredbe Sveta (EU) 2017/1770, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/8 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

1

2020/C 4/02 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1770 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

3( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 8. januar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.