Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L037 do L038I / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 37 (zakonodaja) – 10. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/178 z dne 31. januarja 2020 o predstavitvi informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi s prepovedmi glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta

1

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/180 z dne 7. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Bacillus subtilis KCCM 10673P in Aspergillus oryzae KCTC 10258BP kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

5

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2020/181 z dne 7. februarja 2020 o nekaterih začasnih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo v Grčiji (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 799) ( 1 )

8

Sklep upravnega odbora Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost z dne 21. novembra 2019 o notranjih pravilih glede omejitev nekaterih pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru delovanja agencije ENISA

11

  • L 38 (zakonodaja) – 11. februar 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/183 z dne 5. februarja 2020 o zaprtju ribolova na trsko na območjih 1 in 2b za plovila, ki plujejo pod zastavo ene od številnih držav članic

37

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/1629 z dne 25. julija 2018 o spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) ( UL L 272 31.10.2018 )

39

Popravek Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval ( UL L 073 20.3.2010 )

40

  • L 38I (zakonodaja) – 11. februar 2020

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/184 z dne 11. februarja 2020 o tristoosmi spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida

1

  • C 45 (informacije in objave) – 10. februar 2020

2020/C 45/08

Zadeva C-292/19: Sklep Sodišča (šesti senat) z dne 24. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Madžarska) – PORR Építési Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV)Davčna osnova – Zmanjšanje – Direktiva 2006/112/ES – Člen 90 – Načelo davčne nevtralnosti – Terjatev, ki je po stečajnem postopku postala neizterljiva)

12

2020/C 45/09

Zadeva C-486/19: Sklep Sodišča (deseti senat) z dne 19. novembra 2019 – (predlog za sprejetje predhodne odločbe Korkein oikeus – Finska) – kazenski postopek zoper A, B (Predhodno odločanje – Člen 99 Poslovnika Sodišča – Državne pomoči – Davek na slaščice, sladoled in osvežilne pijače – Oprostitev enakovrstnih izdelkov, ki bi lahko pomenila državno pomoč v smislu člena 107(1) PDEU – Pristojnost naložitve kazenske sankcije v primeru neizpolnitve obveznosti v zvezi s tem davkom)

13

  • C 46 (informacije in objave) – 11. februar 2020

2020/C 46/08

Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

Kalijev acesulfam / LR Kitajska / Protidampinška dajatev / 1. november 2020

8

  • C 46I (informacije in objave) – 11. februar 2020

2020/C 46 I/01

Obvestilo za AMADOUA KOUFO, ki je bil dodan na seznam iz členov 2, 3 in 7 Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z organizacijama ISIL (Daiš) in Al-Kaida, na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2020/184

1

  • C 47 (informacije in objave) – 11. februar 2020

2020/C 47/03

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Tehnologija blokovne verige in enotni trg EU: kaj sledi? (mnenje na lastno pobudo)

17( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 12. februar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.