Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L141 do L146 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 141 (zakonodaja) – 26. april 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/671 z dne 20. aprila 2021 o stališču, ki naj se v imenu Evropske unije zastopa v pisnem postopku udeleženk Sporazuma o uradno podprtih izvoznih kreditih glede sprejetja sklepa, da bi se povečala uradna podpora za izvozne kredite v obliki lokalnih stroškov

19

  • L 144 (zakonodaja) – 27. april 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/675 z dne 20. aprila 2021 o pooblastilu za začetek pogajanj o spremembi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010

1

  • C 150 (informacije in objave) – 28. april 2021

2021/C 150/03 - Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

5

  • L 146 (zakonodaja) – 29. april 2021

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/704 z dne 26. februarja 2021 o spremembi Uredbe (EU) 2018/196 Evropskega parlamenta in Sveta o dodatnih carinah za uvoz nekaterih izdelkov s poreklom iz Združenih držav Amerike

70( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 29. april 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.