Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L167do L181 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 181 (zakonodaja) – 21. maj 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/803 z dne 10. maja 2021 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

1

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško na podlagi člena XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 v zvezi s spremembo koncesij za vse tarifne kvote, vključene v seznam EU CLXXV, zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije

3

  • L 167 (zakonodaja) – 12. maj 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/775 z dne 11. maja 2021 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede odstopanj od pravil o „izdelkih s poreklom“, določenih v Sporazumu o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/776 z dne 11. maja 2021 o določitvi predlog za nekatere obrazce in tehničnih pravil za učinkovito izmenjavo podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2018/1672 Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje

6

Sklep Sveta (EU) 2021/777 z dne 10. maja 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito glede podaljšanja Konvencije o trgovanju z žitom iz leta 1995

39

Sklep Sveta (EU) 2021/779 z dne 10. maja 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za trgovino v okviru Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi strani v zvezi s spremembami sklepov št. 1/2014, št. 2/2014, št. 3/2014, št. 4/2014 in št. 5/2014 Odbora za trgovino, da se upošteva pristop Ekvadorja k Trgovinskemu sporazumu ter se posodobijo seznami arbitrov in strokovnjakov za trgovino in trajnostni razvoj

43

Sklep Sveta (EU) 2021/780 z dne 10. maja 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Svetu Svetovne trgovinske organizacije za trgovinske vidike pravic intelektualne lastnine

45(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 24. maj 2021
TRINET Informatika, d.o.o.