Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L238 do L240 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 238 (zakonodaja) – 6. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1100 z dne 5. julija 2021 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

32

  • L 240 (zakonodaja) – 7. julij 2021

Sklep št. 1/2021 Pridružitvenega odbora v trgovinski sestavi EU-Gruzija z dne 17. junija 2021 o posodobitvi Priloge XIII (Približevanje carinske zakonodaje) k Pridružitvenemu sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strain[2021/1114]

3

Sklep št. 1/2021 Skupnega odbora EU-CTC z dne 1. junija 2021 o spremembi dodatkov I in III h Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku

5(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 8. julij 2021,
TRINET Informatika, d.o.o.