Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L246 do L249 /2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 246 (zakonodaja) – 30. julij 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1124 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2016/1686 o dodatnih omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al-Kaidi ter fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki so z njima povezani

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1125 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2019/796 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

4

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1126 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/1693 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

10

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1127 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa Sveta (SZVP) 2019/797 o omejevalnih ukrepih proti kibernetskim napadom, ki ogrožajo Unijo ali njene države članice

12

  • L 247 (zakonodaja) – 31. julij 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1128 z dne 30. julija 2020 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2020/19

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1129 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

5

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1130 z dne 30. julija 2020 o izvajanju člena 21(2) Uredbe (EU) 2016/44 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

14

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1132 z dne 30. julija 2020 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/20

18

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1134 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2017/915 o dejavnostih ozaveščanja Unije v podporo izvajanju Pogodbe o trgovini z orožjem

24

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1136 z dne 30. julija 2020 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

30

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/1137 z dne 30. julija 2020 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2015/1333 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Libiji

40

  • C 253 (informacije in objave) – 31. julij 2020

2020/C 253/01 - Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. junija 2020 do 30. junija 2020(Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2020/C 253/02 - Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. junija 2020 do 30. junija 2020(Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

9

  • L 248 (zakonodaja) – 30. julij 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1138 z dne 27. maja 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2016/1076 Evropskega parlamenta in Sveta, da se v Prilogo I vključijo Salomonovi otoki

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1139 z dne 29. julija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1140 z dne 30. julija 2020 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz koles, ne glede na to, ali so deklarirana kot izdelek s poreklom iz Šrilanke ali ne, po sodbi Sodišča v zadevi C-251/18, Trace Sport SAS

5

  • C 249 (informacije in objave) – 31. julij 2020

Uredba (EU) 2020/1054 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi

1

Uredba (EU) 2020/1055 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o spremembi uredb (ES) št. 1071/2009, (ES) št. 1072/2009 in (EU) št. 1024/2012 za njihovo prilagoditev razvoju v sektorju cestnega prevoza

17

Uredba (EU) 2020/1056 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o elektronskih informacijah o prevozu blaga ( 1 )

33

Direktiva (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012

49( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 31. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.