Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L269 do L272 / 2019

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 269 (zakonodaja) – 23. oktober 2019

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (Uradni list Evropske unije L 9 z dne 11. januarja 2019)

13

  • L 270 (zakonodaja) – 24. oktober 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1756 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge V k Uredbi (ES) št. 136/2004 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk slame in sena v Unijo (Besedilo velja za EGP)

57

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1757 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav in delov ozemlja tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev v Unijo (Besedilo velja za EGP)

60

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1758 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1251/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk akvakulturnih živali v Evropsko unijo (Besedilo velja za EGP)

63

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1759 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 605/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma, namenjenih za prehrano ljudi, v Unijo (Besedilo velja za EGP)

66

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1760 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 119/2009 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk mesa divjih leporidov, nekaterih divjih kopenskih sesalcev in gojenih kuncev v Unijo (Besedilo velja za EGP)

69

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1761 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi dela 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 798/2008 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, ozemelj, območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk perutnine in perutninskih proizvodov v Unijo (Besedilo velja za EGP)

72

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1762 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 206/2010 glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih je dovoljen vnos nekaterih živali in svežega mesa v Unijo (Besedilo velja za EGP)

75

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1767 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi prilog I in III k Sklepu 2010/472/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznama tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena, jajčnih celic in zarodkov ovc in koz v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7635) (Besedilo velja za EGP)

97

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1768 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Odločbi 2006/168/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen vnos govejih zarodkov v Evropsko unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7636) (Besedilo velja za EGP)

100

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1769 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7637) (Besedilo velja za EGP)

103

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1770 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi prilog k Odločbi 2006/766/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznama tretjih držav in ozemelj, iz katerih je dovoljen vnos školjk, iglokožcev, plaščarjev, morskih polžev in ribiških proizvodov za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7639) (Besedilo velja za EGP)

107

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1772 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge II k Odločbi 2007/777/ES glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk nekaterih mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7642) (Besedilo velja za EGP)

113

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1773 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge k Odločbi 2007/453/ES glede BSE-statusa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter njegovih kronskih odvisnih ozemelj (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7643) (Besedilo velja za EGP)

116

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1774 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Sklepu 2012/137/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7644) (Besedilo velja za EGP)

120

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1775 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Priloge I k Izvedbenemu sklepu Komisije 2011/630/EU glede vključitve Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska ter nekaterih njegovih kronskih odvisnih ozemelj na seznam tretjih držav ali njihovih delov, iz katerih je dovoljen vnos semena domačih živali iz vrst govedi v Unijo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 7647) (Besedilo velja za EGP)

123

  • L 272 (zakonodaja) – 25. oktober 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/1777 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

1

Uredba Sveta (EU) 2019/1778 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1284/2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi z Republiko Gvinejo

3

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/1779 z dne 24. oktobra 2019 o izvajanju Uredbe (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1786 z dne 23. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

137

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1787 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/6 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima1 )

140

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1788 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/1763 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

147

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1789 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2010/573/SZVP o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridnestrske regije Republike Moldavije

150

Sklep Sveta (SZVP) 2019/1790 z dne 24. oktobra 2019 o spremembi Sklepa 2010/638/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

152

  • C 358 (informacije in objave) – 22. oktober 2019

2019/C 361/02 - Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1788, in Uredbe Sveta (EU) 2015/1755, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/1779, o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

2

2019/C 361/03 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2015/1763 in Uredbe Sveta (EU) 2015/1755 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Burundiju

3

2019/C 361/04 - Obvestilo osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2010/638/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1790, in Uredbi Sveta (EU) št. 1284/2009, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) 2019/1778, o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

4

2019/C 361/05 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/638/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009 o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji

5( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 28. oktober 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.