Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L293 do L295 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 293 (zakonodaja) – 8. september 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1255 z dne 7. septembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1881/2006 glede mejnih vrednosti policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO) v tradicionalno prekajenem mesu in prekajenih mesnih izdelkih ter tradicionalno prekajenih ribah in prekajenih ribiških proizvodih ter določitvi mejne vrednosti PAO v živilih rastlinskega izvora v prahu, ki se uporabljajo za pripravo pijač ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1256 z dne 7. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/659 glede vstopa živih enoprstih kopitarjev ter semena, jajčnih celic in zarodkov enoprstih kopitarjev iz Malezije v Unijo ( 1 )

5

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1257 z dne 7. septembra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6199) ( 1 )

7

  • L 295 (zakonodaja) – 9. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1259 z dne 8. septembra 2020 o določitvi uvoznih dajatev za nekatere vrste oluščenega riža od 9. septembra 2020

4( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 9. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.