Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L331 do L337 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 331 (zakonodaja) – 12. oktober 2020

Obvestilo o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1435 z dne 9. oktobra 2020 o obveznostih registracijskih zavezancev, da dopolnijo svoje registracije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ( 1 )

24

  • L 333 (zakonodaja) – 12. oktober 2020

Uredba (EU) 2020/1429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. oktobra 2020 o določitvi ukrepov za trajnostni trg storitev v železniškem prometu zaradi izbruha COVID‐19 ( 1 )

1

  • L 334 (zakonodaja) – 13. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1470 z dne 12. oktobra 2020 o nomenklaturi držav in ozemelj za evropsko statistiko o mednarodni trgovini z blagom in o geografski razčlenitvi za druge poslovne statistike ( 1 )

(nova GEONOMENKLATURA - začne veljati 1. januarja 2021)

2

  • L 335 (zakonodaja) – 13. oktober 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1463 z dne 12. oktobra 2020 o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1464 z dne 12. oktobra 2020 o spodbujanju učinkovitega nadzora nad izvozom orožja

3

  • L 336 (zakonodaja) – 13. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1427 z dne 12. oktobra 2020 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, ki je bila z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/83 uvedena na uvoz mononatrijevega glutamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz mononatrijevega glutamata v zmeseh ali raztopinah s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1428 z dne 12. oktobra 2020 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

8

  • C 340 (informacije in objave) – 13. oktober 2020

2020/C 340/02 - Obvestilo osebam in subjektu, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1466, in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/1463 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

2

2020/C 340/03 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2018/1544 in Uredbe Sveta (EU) 2018/1542 o omejevalnih ukrepih proti širjenju in uporabi kemičnega orožja

3

2020/C 340/04 - Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2019/1720, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2020/1467, in Uredbe Sveta (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

4

2020/C 340/05 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta (SZVP) 2019/1720 in Uredbi Sveta (EU) 2019/1716 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Nikaragvi

5

2020/C 340/09 - Obvestilo gospodarskim subjektom Nov krog zahtevkov za opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife za nekatere industrijske in kmetijske proizvode

11

  • L 337 (zakonodaja) – 14. oktober 2020

Uredba Komisije (EU) 2020/1474 z dne 13. oktobra 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 360/2012 glede podaljšanja njenega obdobja uporabe in časovno omejenega odstopanja za podjetja v težavah, da bi se upošteval učinek pandemije COVID-19 ( 1 )

1

Priporočilo Sveta (EU) 2020/1475 z dne 13. oktobra 2020 o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19 ( 1 )

3

  • C 342 (informacije in objave) – 14. oktober 2020

2020/C 342/02 - Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz vezanih plošč iz brezovega lesa s poreklom iz Rusije

2

2020/C 342/03 - Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz monoetilen glikola s poreklom iz Združenih držav Amerike in Kraljevine Saudove Arabije

12

2020/C 342/04 - Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz valjane žice s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

23( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 14. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.