Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L349 do L355 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 349 (informacije in objave) – 4. oktober 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1753 z dne 1. oktobra 2021 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

31

  • L 352 (zakonodaja) – 5. oktober 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1754 z dne 4. oktobra 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1382 o spremembi nekaterih uredb, ki uvajajo protidampinške ali protisubvencijske ukrepe za nekatere izdelke iz jekla, za katere veljajo zaščitni ukrepi

1

  • C 405A (informacije in objave) – 7. oktober 2021

2021/C 405 A/01 - Razpis javnega natečaja – EPSO/AD/394/21 – Preiskovalci za boj proti goljufijam (AD 7) in strokovnjaki za boj proti goljufijam (AD 9) na naslednjih področjih: Področje 1: Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju odhodkov EU in boja proti korupciji – Področje 2: Preiskave in operacije za boj proti goljufijam na področju carine in trgovine, tobaka in ponarejenega blaga

1

  • L 355 (zakonodaja) – 7. oktober 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1764 z dne 5. oktobra 2021 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji, vključno z odnosi med Evropsko unijo na eni strani ter Grenlandijo in Kraljevino Dansko na drugi strani (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj, vključno z Grenlandijo)

6

Sklep Sveta (EU) 2021/1765 z dne 5. oktobra 2021 o stališču, ki se za obdobje 2021–2026 v imenu Evropske unije zastopa v Specializiranem odboru za ribištvo, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

135( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 7. oktober 2021
TRINET Informatika, d.o.o.